מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Asteroidea (Sea stars) מחלקת כוכבי-ים


Order Paxillosida סידרת מקובעי קוצבת

בסידרה זו מינים שרגלי המים שלהם חסרי דיסקת הצמדה. סוג אחד באזורנו
In this order are included asteroids with disc-less tubefeet (adapted to sand digging)

Family Astropectinidae משפחת דורבניתיים

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
חלק
partial
Recently reported from Red Sea gulfs by.דורבני רב-קוצים
Astropecten polyacanthus
(Muller & Troschel, 1842)


כוכב-ים תת-קרקעי, מסתתר בחול. טורף חלזונות ותולעים
Subterranean, sand dwelling seastars, predates
molluscs and polychaetes.

Photo: S. Azulay (Eilat)
M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: D. Skvirsky
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesדורבני דרומי 

Astropecten orsinii

Leipoldt, 1895

או
Astropecten monacanthus

Sladen, 1883

נדיר .שונה מקודמו בהעדר שורת קוצים זקופים בשולי הזרועות
Differ from previously described by absence of
supero-maginal spines. Rare
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat) \ IUI pic
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates
Family Luidiidae משפחת קל-רגליים

.

קלרגל משובע
Luidia savignyi

(Audouin, 1826)

נדיר .מצטיין במספר הזרועות הגדול מחמש -
לרוב 7  . במרכז הגוף, עיטור המחקה את המתאר
הכללי של הכוכבן אין קוצים או בליטות לאורך הזרועות
Typically has 7-9 arms, and maculte coloration.
Carries a small decoration on the central disc upper side
absence of supero-maginal spines.
Rare
Photo: A. Tuvim (Eilat)

לא בטוח שזהו המין המדובר


שימו לב:
עיטור במרכז הגוף
 

central disc decoration
קלרגל מרהיב
Luidia maculata

(Muller & Troschel, 1842)

Photo: Poppe images

Vine, 1986. Red Sea Invertebrates