Otavalo- Ecuador אוטבלו - אקוודור

יצרני הבובות בקיטו

יצרני הבובות בקיטו

יצרני הבובות בקיטו

יצרני הבובות בקיטו

יצרני הבובות בקיטו

בובות אתניות

כלכך הרבה טוקאנים

כובע הנזיר-זו מולדתו

אוזן הארי - חשבתי שרק באפריקה

דטורה - רעיל מאד

תונברגיה אלאטה

המון אפיפיטים - מעיד על ערפלים

קו המשווה בקיטו

קו המשווה בקיטו

הר געש אימבבורה

את מי זה מזכיר לנו

גם לנטנה כאן וכמה צבעוני

אלפקה ובעלתה

שוק אוטבאלו

שוק אוטבאלו

שוק אוטבאלו

שוק אוטבאלו

שוק אוטבאלו

שוק אוטבאלו

שוק אוטבאלו

אותם אנשים - איזה עבודות

ביקור בבית אינדיאני

ביקור בבית אינדיאני

ביקור בבית אינדיאני

אותם אנשים - איזה עבודות

ברומליות הגדלות מערפל

ברומליות ואפיפיטים

ברומליה

מעבר האנדים מחלון המטוס

מעבר האנדים מחלון המטוס

מעבר האנדים מחלון המטוס

מעבר האנדים מחלון המטוס

מעבר האנדים מחלון המטוס

מעבר משלג קיצי למדבר צחיח

מעבר האנדים מחלון המטוסהדף:   דף הבית  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  גלפגוס 

[ הקודם ]      [ הבא ]