מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת רכסניים
Genus Caulastraea  הסוג גבעולן
Faceloid-Flocoid - סוג נדיר בים סוף. הפוליפים הם מטיפוס מיוחד
Indo-Pacific Genus rare in the Red Sea with
Faceloid-Flocoid skeleton,
Reported from Aqaba

  Key to Red Sea Erythrastrea and Caulastrea (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identitiy is certain
 General View מבט כללי חי Alive
באילת in Eilat
שלד  Skeleton
prevously reported*גבעולן תפוח
Caulastrea tumida

Matthai, 1928
 נדיר. דווח מעקבה

תפוצה אוקינוס הודי-פציפי

Indo-Pacific 
Corals of the World online:
Caulastrea tumida

Photo: JEN Veron (Japan) no pictures from Eilat
no pictures from Eilat Photo: AIMS *** Reported from: Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000 /  ***Mergner et al.