מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת רכסניים
Genus Coelastrea הסוג אלמוג-חוף
Genus Goniastrea הופרד מהסוג: אלמוג-גוני

Key to Red Sea Goniastrea species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


B. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain
אלמוג-חוף גס
Coelastrea aspera
(Verrill, 1905)
תפוצה - אוק' הודי-פציפי
מין החי בגבול תחום הכרית
Lives in intertidal fringe
לא בטוח שהוא בכלל מצוי באילת
Tentative ID הגדרה לא בטוחה

Corals of the World online:

Goniastrea aspera
Photo: J. Dafni (Eilat shore) Photo: J. Dafni (Eilat shore) Photo: JEN Veron
J. Dafni (Eilat, sample)
**KNOWN FROM:  Red Sea

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000