מיון אלמוגי אבן על פי משפחות 
Faviidae משפחת אלמוגניים
Diploastrea הסוג דוכוכבן

לדוכוכבן גביעים בולטים, סימטריים. גם אלה, התרבותם האל-מינית היא
חוץ-זרועית. המושבות גושיות, כדוריות. מין אחד, הנחשב על ידי כמה מומחים לאלמוגן
Diploastrea  is the only species in this small genus. Corallites are large.
Colonies massive and dome-shaped. Rare.

  Key for Red Sea Diploastrea (After Veron, 2000)
                                                                          

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

Species recorded from North Red Sea and Eilat Gulf  whose identity is certain
General view - מבט כללי
 Alive  חי שלד Skeleton
previous recordsדוכוכבן שמשי
Diploastrea heliopora
(Lamarck, 1816)
נמצא בחוף סיני, לא באילת
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Diploastrea heliopora
Photo: G. Allen (Indonesia)
Photo: M. Shpigel (Sinai)
Photo: JEN Veron (GBR)
*/** confirmed for Red Sea
**Sheppard & Sheppard, 1991 Corals communities of Arabia / * Veron, 2000