מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Faviidae משפחת אלמוגניים
Echinopora הסוג חרולי

הסוג חרולי נבדל מקודמיו בבכך שהמושבות הן בדרך כלל משתרעות ומשוטחות, או מסתעפות לענפים. גודל הפוליפים שונה, אך תמיד הרבייה היא חוץ-פוליפית.
השלדים נושאים בליטות מאורכות או גבשושיות אנכיות. המיון והזיהוי הוא על פי מפתח שבספרו של וורון (2000) "אלמוגי כל העולם.    .

The genus Echinopora differs from other Faviid corals in that the Colonies are usually prostrate and explanae, flattened or branching, yet their
corallites are
similar to each other. Polyp size may be medium size or large, asexual reproduction is alway extratentacular - budding. 
Skeleton carries bumps, furrow
s,  tubercles and other irregularities. Four species are known from Eilat, and two more from Sinai.
 
Identification is based on a key from Veron's book (2000) "Corals of the World" and the website "Corals of the world online"


Key to Red Sea Echinopora species  (after Veron, 2000)
Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

B. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain
Dolphin Reef


 חרולי גס
Echinopora hirsutissima
(Milne-Edwards & Haime, 1849)
תפוצה אוק' הודי-פציפי וים סוף
דווח מסיני Veron
Corals of the World online:
Echinopora hirsutissima
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:JEN Veron (Sinai) Photo:AIMS
** Confirmed for Sinaiחרולי טיראן
Echinopora tiranensis
Veron, Turk & DeVantier, 2000
תפוצה:  אנדמי ים סוף
Corals of the World online:
Echinopora  tiranensis
 
AIMS team (Sinai)
Photo: JEN. Veron  (Sinai)
Photo: AIMS  (Sinai)
** Confirmed for Sinai 
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000