אלמוגי מפרץ אילת ** Corals of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר
אם אתם מבקשים לזהות אלמוג, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם זה, לחצו להגיע לדף מינים דומים
If you wish to identify a coral click on the most likely, and go to a page in where these similar species are shown

A. Rapid Identification of Stony corals  ***  א. זיהוי מהיר לסוגי אלמוגי האבן
     
    


Fungia פיטרה
Acropora שיטית
Acropora שיטית Montipora גבשושן  Astreopora פטמית
Pavona  פרחיתPavona  פרחית Leptoseris דקון
Pachyseris מגשון
Turbinaria טורבנית
Tubastrea גלילן
Tubastrea גלילן


Euphyllia דשאן
Plerogyra  דשאן
Favia אלמוגן
Favia אלמוגן Favites אלמוגנית
Goniastrea אלמוג-גוני


Leptastrea דקיקן
Leptastrea דקיקן Cyphastrea כוכבן
Platygyra מוחן
Platygyra מוחן Erythrastrea ים-סופית

Montastrea הררית
Plesiastrea גבענית
Echinopora  חרולי
Echinopora  חרולי Gyrosmilia גירוסמיליה
Hydnophora רכסן


Merulina שחרור
Acanthastrea  קוצן
Blastomussa  תפרחת
Lobophyllia  אבוקן
Cynarina  צינרית
Symphyllia  סימפיליה


Galaxea גלאקסיאה
Echinophyllia רזית
Mycedium  אוזן-פיל
Oxypora  חדודית
Pocillopora שיחית
stylophora  שיחן


Seriatopora סיכנית
Porites חרירן
Goniopora   זרוען
Coscinaraea  קוסינרית
Psammocora לב-חולית
Trachyphyllia  חולן
B. Gallery of Soft corals Genera ***  ב. גלריית אלמוגים רכים ושונים מאלה - זיהוי מהיר

Zoanthidae  פרחנית
Briareum  שלוחן
Rhytisma מרבדן
Litophyton  נפתיה
Sarcophyton בצקנית Xenia קסניה
Anella מניפת   Tubipora עוגב             Tubipora עוגבן Carijoa  אלה רכה
Scleronephthya צנירית
Dendronephthya ססגונית
ןAcabaria  אופירית Acabaria אופירית
Siphonogorgia  סעיפית
Ellisella  פרגול
Juncella סמרית
Anthogorgia דק-גורגוניתAcanthogorgia   חד-גורגונית Rumphella גורגונית Bebryce sulfurea
Astrogorgia גורגוניה Virgularia  נוצת-ים עבה
Scytaliopsis נוצת-ים דקיקה
C. "Corals" which are Non-corals ***  ג. "אלמוגים" שאינם אלמוגים
אצה גירנית
נרתיקנית אילת - תולעת צינורית
צורבן מסועף
צורבן משוטח משתרע
צורבן משוטח לוחות
בוגולה - חי-טחבים