מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Agariciidae משפחת פרחיתיים
Genus
Gardineroseris הסוג משקעון

Key to Red Sea Gardineroseris species (after Veron, 2000)

 Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General view - מבט כללי חי Alive
 Skeleton שלד Previously recoded*


משקעון משוטח
Gardineroseris planulata
(Dana, 1846)
אלמוג גושי עם פוליפים שקועים
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Gardineroseris planulata
Photo: V. Chenat (Eilat)
Photo: J. Veron (GBR)
Photo: J. Veron (GBR)
Confirmed for Eilat, Aqaba


משקעון
Gardineroseris ponderosa
= Agariciella ponderosa
(Gardiner,)
אלמוג גושי עם פוליפים שקועים עמוק
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Gardineroseris planulata
 WoRMS register


Photo: V. Chenat (Det: Loya)
* Not Confirmed for Eilat
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000