מיון אלמוגי אבן על פי משפחות

Species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי  Natural View
     באקווריון  Aquarium
חי  Alive
שלד  Skeleton
Previously reported*
0

אבוקן קוצני
Lobophyllia corymbosa
Forskal, 1775
לחץ בתמונה שמאלית להשוואה בין שני
מיני האבוקן בטבע
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the world online:
Lobophyllia corymbosa

 
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW, Eilat) Photo: S. Einbinder/J. Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (IUI Eilat)
* confirmed for Eilat, Aqaba
פוליפים בודדים של אבוקן קוצני
Solitary  polyps of
Lobophyllia corymbosa
newly settled ?
הגדרה זמנית - Tentative ID
Corals of the world online:
Lobophyllia corymbosa
Forsskal, 1775
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: Y. Horoszowski (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: Y. Horoszowski (Eilat)אבוקן המפריך
Lobophyllia hemprichii
(Ehrenberg, 1834)
מין רב גוני המופיע במופעים שונים
- ראה למטה
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the world online:
Lobophyllia hemprichii
.Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW, Eilat)
JEN Veron (Philippines)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)/
J. Dafni_Eilat 2017
Photo: V. Chenat (Eilat)
* confirmed for Eilat, Aqaba

אבוקן הטאיי
Lobophyllia hattaii
Yabe & Sugiyama, 1936
מין נדיר שנצפה באילת ובעקבה
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the world online:
Lobophyllia hataii
Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J. Dafni (CW, Eilat) Photo: JEN Veron (GBR) Photo: JEN Veron (GBR)
* confirmed for Aqaba  אבוקן  יחידאי
  solitary Lobophyllia
Lobophyllia sp. unknown
Possibly first corallites
of L. hemprichii
known locally as Balanophyllia
but it is an error since
it is
 
zooxanthellate  מין זה הוא 
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: M. Levin \J.Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
  * Obsevation in Aqaba 

 ** Below: Polymorphism in Lobophyllia hemprichii     CW = Coral World Aquaria  למטה: רבגוניות צורתית באבוקן המפריךPhoto: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: O. Lederman (Eilat) Photo: M. Levin (Eilat) (CW Eilat) Photo: JEN Veron (GBR) Photo: J. Dafni (CW Eilat)
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000