מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Siderastreidae משפחת סידריים
Siderastrea הסוג סידרית

אלמוג גושי, הנוטה להשתרע, שהגבולות בין פוליפים סמוכים ברורים. רק מין אחד בים סוף

         Key to expected Red Sea Sideratreidae (After Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General view מבט כללי חי Alive 
 Skeleton  שלד Previously reported*

סידרית עגולה
Siderastrea savignyana
Milne Edwards & Haime, 1850
נקראת בשמו של חוקר ים-סוף, סביני, בעבר
נודעה גם בשם
Formerly known as Siderastrea lilacea
שרועה על הקרקע בין השוניות
flattened on the rock bottom
תפוצה - ים סוף ומז' אפריקה
Corals of the World online:
Siderastrea savignyana
Photo: J. Dafni (Red Rock Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
V. Chenat (Eillat)
Photo: AIMS (South Red Sea)
 V. Chenat (Eilat, HUJI collection)
* confirmed for Eilat, Aqaba
** confirmed for Sinai
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000