הנבוביים במפרץ אילת ודרום סיני
Non-Coral Coelenterates of the Gulf of Aqaba
and Southern Sinai
Super-phylum: Coelenterata II על-מערכת נבוביים
Practical guide מדריך שימושי
מנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים באמצעות מנוע זה הקש את השם אם ידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך מקבל תוצאה
, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש
Search with Google inside "Dafni-Sites"

מכאן חיפוש גוגלעד כאן חיפוש
לחיפוש מהיר לחצו על התמונה הימנית ותגיעו אל גלריה של מיני נבוביים ממפרץ אילת המפנה לדפי המשפחות
For rapid identification click on the right hand picture to reach non-corals gallery
.
תמונה ייחודית זו של מיכאל לוין שתרם לנו מאות תמונות מראה את הסימביוזה בין שושנת-ים והדג שושנון אילתי הידועה לכל צולל, אך פרט זה של שושנת ים זו עם זרועותיה המפותלות כבורג

This unique picture taken by Michael Levin who contributed  hundreds of photos showing the symbiosis between  Sea anemone and  clown fish.  This picture shows a unique winding of the anemone arms

 


Preface
The Coelenterata is a super-phylum, grouping together thousands of species, mainly marine. Traditionally, it consists of 5 classes of polyps and jellyfish-like animals equipped with cnidae, cells adapted to emit poisonous toxins - and Ctenophora , a relatively small group of non-poisonous jellyfish-like animals, that propel their body with unique comb-rows. In modern taxonomy they are divided into two phyla: Cnidaria, including Hydrozoa, Cubozoa, Scyphozoa and Anthozoa, and the non-toxic Acnidaria.

The most known group, corals, is detitle in a separate webguide . The other groups are presented here.

The body plan is relatively simple. Two cell layers, ectodermis covering the entire body, and entodermis (gastrodermis) enveloping from within the gastric system, and a middle non-cellular mesogloea. A single body opening is the mouth, which serves also to expel the unused food. The main dominant form is the polyp, solitary or grouped into colonies, the result of asexual reproduction. and in several groups appears also the swimming medusa stage, which is usually equipped for sexual reproduction. In both Hydrozoa and Scyphozoa the asexual polyp produces the medusae, that swim out and reproduce sexually, and produce the swimming planula larva, that metamorphoses to produce the next generation polyp.

Many of the sessile polyp colonies, and several medusae species are equipped with symbiotic algae, the zooxanthellae, that photosynthesize within the animals tissues, providing it with sugar and replenishes the oxygen supply.

The aim of this site is to empasize the rich biodiversity of the northern Red Sea, and the Gulf of Eilat (Aqaba), and the need to know and protect it for us and for the next generations. We present here the species of non-coral Cnidaria and Acnidaria of the Eilat (Aqaba) Gulf, of which we obtained records and pictures. Most pictures were taken in the northern Red Sea or the Gulf of Aqaba, and some were loaned by friends and collegues from all over the world. I invite comments and contribution to add more pictures and data to enrich our knowledge of the marine habiats. An arbitrary checklist of recorded species from the Gulf is can be found in the website "Biodiversity of Jordan"

Jacob Dafni

הקדמה 
הנבוביים הם בני על-מערכה המאגדת בתוכה אלפי מינים, שרובם חיים בים. המוכרים ביותר בהם הם האלמוגים, שנטפל בהם באתר נפרד. מבנה גופם פשוט-יחסית, המורכב משתי שכבות של תאים - חיצוניים: אקטודרמיס ופנימיים: האנטודרמיס. הראשונה עוטפת את חיצוניות הגוף ואילו הפנימית מרפדת את חלל העיכול, חלל מרכזי, הפתוח לסביבה בפה המוקף בזרועות-בחנינים. כל הנבוביים הם טורפים הנזונים מיצורי פלנקטון בעיקר, אך הגדולים שבהם בולעים גם דגים ויצורים גדולים יותר. לא מעטים מהם, בעיקר אלה החיים באזורים הטרופיים מציגים בפנינו קיום יחד של בעלי חיים וצמחים כאשר הצמחים מספקים מזון שייצרו בפוטוסינתזה, ובעלי החיים שנזונים ממנו. חלק מהנבוביים הם פרטים נייחים, הקרויים פוליפים, מהם בודדים ומהם חיים במושבות מקובצות, תוצאה של רביה אל-זויגית. בכמה קבוצות, בעיקר ההידרתיים ומדוזות הסוכך יש שלב אל-מיני, הפוליפואידי, ומיני, הקרוי מדוזואידי, שאינו אלא פוליפ שעבר שינוי קיצוני והתאמה לשחייה פעילה במים. הפוליפ מתרבה אל-מינית, ואילו המדוזה מתרבה מינית. המדוזה מצוידת בבלוטות מין - שחלות ובלוטות זרע, המשחררות למים ביצים וזרע. ההפרייה נעשית במים, ומתפתחת פגית שוחה, ההופכת בתהליך של מטמורפוזה לפוליפ וחוזר חלילה. לרוב הנבוביים יש תאי-צריבה המשחררים במגע עם הטרף או תוקף מזדמן, ארס צורב, המשתק את הנטרף ומסייע בלכידתו. לכמה מקבוצות הנבוביים יש שלדים, חיצוניים (באלמוגי האבן) או פנימיים (באלמוגים הריפיונאים) או בצורת מעטה עשוי מחומר תאיתי (הידרתיים מסויימים). המדוזות חסרות שלד מוצק, ומיוצבות על ידי מיקשת מקפא (ג'ל). באתר זה קיבצנו את הנבוביים שאינם אלמוגים, המצויים או מזדמנים למפרץ אילת. את האלמוגים תמצא באתר האלמוגים. על-מערכת הנבוביים מורכבת משתי מערכות - הצורבים, הכולל את רוב-רובם של הנבוביים, והלא-צורבים (הקרויים גם מסרקניות) שרובן פלנקטוניות

קל יחסית להבדיל בין מחלקותיה – אלמוגים, הידרתיים ומדוזות-סוכך. בנות המחלקה, וסדרות האלמוגים. ההבחנה קשה יותר בין סדרות ההידרתיים ובין מדוזות הסוכך למיניהן המיון של נבוביים רבים הוא בעייתי, ונתון לגחמות של הממיינים השונים, והוא לא אחת עניין של השקפה. על כן כל נסיון להעדיף שיטת מיון זו על אחרת הוא הימור. על כן יש לראות במאמצינו אלה נסיון בוסר, שרק תגובות ושיתוף פעולה מצידם של מומחים יוכל לעקור ממנו את השגיאות. הבה נסתפק בתמונות המתעדות נוכחות של מין זה או אחר, ונשאיר את ההחלטה על זהותם לעתיד. יש לראות במדריך זה מורה דרך להכרת העושר והמגוון של היצורים חסרי החוליות, שהם רוב רובם של מיני בעלי החיים בים ולנסות להתעלם מאי-דיוקים המעידים יותר מהכל שמי שאיננו רוצה לטעות יתכבד ולא יעשה דבר.

אני רוצה להאמין שמחקרי זה יסייע לצוללים ולתלמידים אחרים ללמוד להכיר את הנבוביים למיניהם. אינני יכול שלא להזכיר ולהודות למי שסייעו בעדי: צוות המצפה התת-ימי עולם האלמוגים שבאקווריוניו מצוי אוסף נדיר של אלמוגים חיים, במגוון לא מצוי. חלקם הגדול הובא מעומק של עשרות מטרים; רשות הטבע והגנים, שהעניקה לי אישורי איסוף לאלמוגים, ששימשו לצורך זה; המכון הבינאוניברסיטאי, שצוותו החל לגלגל את הנושא ואחרון חביב, עמיתי וצוללים לא-מעטים שתרמו צילומים ומידע שראו ותיעדו רוב התמונות צולמו בצפון מפרץ אילת ורק מיעוטן מחוץ לתחום זה. רשימה ראשונית, לא מדוייקת של המינים המצויים במפרץ, נערכה על ידי מדענים ירדניים. הכנס לאתר

יעקב דפני
תודה לצלמים חובבי הים, שתרמו מצילומיהם
Special thanks to the photographers, permitting me to use their photos.
D. Barchana ד. בר-חנא
Y. Elayani י. אליני

Y. Esh י. אש
I. Ben-Tov א. בן-טוב
O. Bar-lev ע. בר-לב
S. Boim ש. בוים
Z. Dubinsky צ. דובינסקי
N. Hochman נ. הוכמן
N. Har'el נ. הראל
D. Weinberg ד. וינברג
D. Zakai ד. זכאי
O. Lederman א. לדרמן
M. Levin מ. לוין
Z. Livnat צ. ליבנת
I. Mualem א. מועלם
E. Midan א. מידן
S. Sliman ש. סלימן
T. Flanzman ט. פלנצמן
A. Colorni א. קולורני
H. Rosenstein ה. רוזנשטיין
V. Chenat ו. שאנט
S. Shabtai ש. שבתאי
R. Stern ר. שטרן
S. Yigal ש. יגאל
S. Shpigel ש. שפיגל
S. Shafir ש. שפיר

Special thanks are due to
תודה לכותבים, שהירשו לי שימוש בצילומים מתוך הפרסומים דלהלן

  
B. Fenner ב. פנר
H. Blatterer
F. Ferdeghini פ. פרדגיני
G. Paulay ג. פאולאי
D. Wrobel * ד. ורובל

Who kindly allowed us to use pictures published in their publications or websites


To the reader לקורא
Identification is far from perfect for many species. Readers who find misidentifications or other mistakes are welcome to write me, and their are welcome to write me, and their comments will be taken care of.

ההגדרות אינן מושלמות. זיהוים של מינים רבים הנו דו-משמעי. קוראים שימצאו שגיאות הגדרה, או יזהו במפרץ אילת מינים שלא נכללו כאן מוזמנים לשלוח תמונה או להשאילה לשם תיעוד. נעשה מאמץ לזהות את כל הצלמים ולהודות להם בכיתובים. קוראים שימצאו תמונות שלא זוהו, או שגיאה בזיהויין, מתבקשים להודיע בכתובת
jdafni@gmail.com

השמות העבריים הנם בחלקם שמות ידועים, אשר פורסמו בספרים או פרסומים מוקדמים, ובחלקם הצעות שתובאנה לאישור במדור לשמות צמחים ובעלי חיים באקדמיה העברית לשמות. קוראים מוזמנים לתרום הצעות לשמות קליטים ומאפיינים