אצטלני מפרץ אילת ודרום סיני
Ascidians from the Gulf of Aqaba
and Southern Sinai
Phylum: Chordata מערכת מיתרניים
 Subphylum Urochordata  תת-מערכת זנב -מיתרים
Classis: Ascidiacea מחלקת אצטלנאים

Practical guide מדריך שימושי
מנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים באמצעות מנוע זה הקש את השם אם ידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך מקבל תוצאה
, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש
to search an animal or plant inside "Dafni-sites" you can use Google Search

מכאן חיפוש גוגל באתרי דםניעד כאן חיפוש גוגל
Rapid identification gallery לגלריה לזיהוי מהיר
צילום של אצטלן לא מזוהה המוסווה שצדה את עינו של הצלם-צולל אורן לדרמן שעשרות מצילומיו מופיעים באתר זה
A beautiful tunicate caught the eye of the photographer Oren Lederman whose dozens of his photographs appear on this site
.


Preface
Among the invertebrates, the Ascidians present an example of the evolutionary step towards the Vertebrata. The appearance of the dosal chorda in this group early in the Paleozoic era heralded the develpment of the vertebrate animals in eras to come. These animals survived only in the sea, where they adapted a sessile life mode, filtering their food in ways not different than the sponges, with whom they share, at least superficially, a close resemblance. Water enters their main aperture, filters through minute gill opening, where the organic particles and plankton is trapped, and moves towards the alimentary system. The faeces are disposed through the hind opening to the water. Unlike sponges ascidians are covered by a thick and tough skin, the tunic , with the a larger main intake aperture and a second lower aperture. The tunic is rich with cellulose, usually found only in plants, unpalatable by animal predators. Their main volume of the animal is the filtering gill sac, in its middle the ciliated groove tranfers the food particles to the pharynx (gut opening). The anus opens into the atrium, through which eggs and other body products, opens to the exterior. Some ascidian species are solitary, but others are colonial, arranging in pairs or multiple individuals, often sharing common outlet openings. The colonies are formed by asexual reproduction, where all the offsping remain attached, not unlike coral polyps. Sexula reproduction involves a free-swimming larva, that has a long tail, and a notochord and nerve cord, that is considered to be the origin of the fish and land vertebrates skeleton core. In some of the planktonic species and the acorn-worm the notochord remains there throughout life, while in the ascidians the tail and hind parts disappear, and the anterior parts - the gill sac and mouth - highly develop when the adult animal fixes itself to the hard substrate.
The planktonic groups - Salps, Doliolum, Pyrosoma etc. - are different in some aspects. Some live solitary life, while others are colonial. The Hemichordata are worm-like burrowing animals that ingest sand to extract their nutritient organic matter. The clean sand is extracted in a "tooth paste" manner, to the sand surface, where it reveals the animal's presence.
This is not an official guide. Its main aim is to bring to the viewer a representative list and gallery of organisms living in the Gulf of Eilat (Aqaba).
In the case of some less-studied taxonomic groups, a definite identification is almost impossible. Yet, the pictures attest to these animals' presence, and the identification attempted here is tentative. A more precise identification will be available in the future, and we sincerely hope that our environment will be preserved to survive to this time. Thanks are due to staff of the "Coral World Park" who enabled me to study their fauna, to the Nature and Parks Authority, who granted me the permission to sample and identify, and to the experts who helped in identification. Last but not least are divers and photographers who donated pictures and information to update this site.
Jacob Dafni


הקדמה
בין חסרי החוליות מהווים האצטלנים את שלב הקפיצה האבולוציונית לעבר בעלי החוליות. הופעת מיתר הגב, הכורדה, בקבוצה זו בעידן הפליאוזואי בישרה את התפתחות החולייתנים בעידנים שלאחריה. לא במקרה שרדו יצורים אלה בים בלבד, ושם הותאמו לצורות תזונה שלא היו שונות בהרבה מאלה של הספוגים, הדומים להם מאד בהופעתם החיצונית. הם קבועי מקום, הניזונים מסינון המים החולפים בזימיהם ובמערכת הנשימה שלהם, והפקת חומרים אורגניים, יצורים פלנקטוניים וחומרי רקב המנותבים לעבר מערכת העיכול. בשונה מהספוגים, האצטלנים מכוסים שכה עורית עבה, הנקראת אצטלה (טוניקה), ולכל פרט שני פתחים - פתח לכניסת המים שהוא לרוב העליון, וצדדי ליציאת המים. בהרכב האיצטלה מופיעה תאית, חומר קשיח יחסית הנמצא בדרך כלל רק בצמחים, העמיד בפני טורפים בהקשותו על עיכולם. גם מערכת הלכידה של המזון באצטלניים משוכללת מאד. שק, או סל סינון, רב נקבים, הנמצא סמוך לפתח הכניסה, מקבל את המים הנכנסים והמזון הזעיר נלכד בהם, כשתעלת ריסים מוליכה אותו לפתח מערכת העיכול. פי הטבעת נפתח אל פתח היציאה הצדדי. חלק ניכר ממיני האצטלנים הם בודדים, אך חלק מהמינים במשפחות המתקדמות מאורגנים הפרטים שניים שניים ואף יותר, בקבוצות גדולות - מושבות - כשהם חולקים ביניהם את פתחי היציאה של המים. הריבוי שלהם הוא אל-זוויגי, והם מנצים ניצנים המתפתחים לבוגרים המחוברים יחד, בדומה לפוליפי האלמוגים. הריבוי הזוויגי כולל שלב עוברי, פגית ארוכת זנב, שבו נמצא מיתר הגב וחוט העצבים, שהתפתחו במהלך האבולוציה להוות מרכזו של עמוד השדרה של הדגים והחולייתנים היבשתיים. באצטלנים פלנקטוניים עדיין רואים אותו גם בשלב הבוגר, אך באצטלנים החיים על המצע, הזנב והמיתר מתנוונים, ורק חלקו הקדמי בלבד מתאחה אל המצע באופן קבוע וסופי. הקבוצות החיות בפלנקטוניים כל חייהן מראות שינויים מהדגם המתואר לעיל. מהן חיות כבודדות - חביונית - ואחרות הן מושבות של פרטים שהנצו מפרט אחד ונותרו מחוברים יחד. החצי-מיתראים הם דמוי תולעים, החיים מתחת לפני החול, והמיתר שלהם נמצא בחלק הגחוני, ותפקידו איננו מובהק. אף הוא שואב מים מעורבים בחול לבית הבליעה שלו, ואת החול פולט כ"משחת שיניים" הנפלטת משפופרתה.

אין בהוצאת מדריך זה יומרה להביא בפני הקורא מגדיר לזיהוי מדויק של היצורים המרובים כל כך בים הטרופי. מגדיר כזה בוודאי ייצא לאור בעריכתו של מומחה לקבוצה זו. מטרתו של מדריך זה להוות מורה דרך להכרת העושר והמגוון של היצורים במפרץ אילת, כחלק מהמאמץ לשמר את המגוון הביולוגי שהנו הביטוי המיידי לטיב המערכת האקולוגית הימית. הקורא מתבקש לנסות ולהתעלם מאי-דיוקים ושגיאות שבמשך הזמן - ומדריך זה מתעתד להתעדכן תכופות - יסומנו ויתוקנו

אני רוצה להאמין שמחקרי זה יסייע לצוללים ולתלמידים אחרים ללמוד להכיר את הקבוצה הזאת ובאותה עת לתמוך בקיומה. אינני יכול שלא להזכיר ולהודות למי שסייעו בעדי: צוות המצפה התת-ימי עולם האלמוגים שבאקווריוניו מצוי אוסף נדיר של יצורי ים חיים, במגוון לא מצוי. חלקם הגדול הובא מעומק של עשרות מטרים; לרשות הטבע והגנים, שהעניקה לי אישור לאסוף דגימות, ולמומחים שהגדירו וזיהו את מיני האצטלניים שנמצאו באילת ובמפרץ ואחרון חביב, עמיתי וצוללים לא-מעטים שתרמו צילומים ומידע על שראו ותיעדו

יעקב דפני"...מחזור חיים של אצטלן. מהספר "מפרץ אילת, מים סוף ועד סופו **** Life cycle of an Ascidian

. בזיהוי המינים נסתייעתי בפרסומים קודמים, כמו האנציקלופדיה "החי והצומח בישראל" ופרסומים מדעיים אחרים
Identification was aided by several publications, among which are N. Shenkar's and Y. Loya article in: D.Por's "Aqaba-Eilat, the improbable Gulf"
and the Hebrew Encyclopedia "Plants and animals of Israel".

תודה למצפה התת-ימי "עולם האלמוגים" שאיפשר לי גישה להגדרה וצילום של המינים הרבים שבאקווריוניו
Thanks to the "Coral World" Underwater park, who kindly allowed me to use its exhibits

ותודה כפולה לצלמים חובבי הים, שתרמו מצילומיהם
Special thanks to the photographers, permitting me to use their photos.

G. McCarthy ג. מק-קארתי

N. Shenkar נ. שנקר
A. Gur  א. גור
I. Ben-Tov א. בן-טוב

A. Diamant א. דיאמנט
O. Lederman א. לדרמן
M. Levin מ. לוין
A. Colorni א. קולורני
B. & S. Koretz, ב. וש. קורץ

To the reader לקורא
Identification is far from being perfect for many species. Readers who find misidentifications or other mistakes are welcome to write me, and their comments will be taken care of.

ההגדרות ראשוניות בלבד. זיהוים של מינים רבים לוקה בחסר או מיושן. קוראים שימצאו שגיאות הגדרה, או יזהו במפרץ אילת מינים שלא נכללו כאן מוזמנים לשלוח תמונה או להשאילה לשם תיעוד. נעשה מאמץ לזהות את כל הצלמים ולהודות להם בכיתובים. קוראים שימצאו תמונות שלא זוהו, או שגיאה בזיהויין, מתבקשים להודיע בכתובת
jdafni@gmail.com

השמות העבריים הנם בחלקם שמות ידועים, אשר פורסמו בספרים או פרסומים מוקדמים, ובחלקם הצעות שתובאנה לאישור במדור לשמות צמחים ובעלי חיים באקדמיה העברית לשמות. קוראים מוזמנים לתרום הצעות לשמות קליטים ומאפיינים