תולעים ימיות ממפרץ אילת ** Worms from the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


אם ראיתם יצור שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף בו מינים הדומים לו
If you wish to identify an organism similar to these pictures,  click on the picture to go to a page in where these species are described
 Identified Worms genera   ***   סוגי תולעים ימיות שזוהו

Flat worms    -   תולעים שטוחות

 
    


Waminoa brickneri   טפילת האלמוגים
cf Paraplanocera שטוחית Leptoplana שטוחית
לא ידועה Unknown
Eurylepta


Prosthiostomum   שטוחית פסים
Pseudoceros שטוחית
Pseudobiceros    שטוחית דו-קרנית
Thysanozoon   שטוחית שחיינית Thysanozoon  שטוחית שחורה

Nemertean  worms  ----   תולעי סרט Sipunculida -- תולעים סיפוניות  Echiura  תולעי בטנה Nematoda - תולעים נימיות


Baseodiscus  סרטון
Nemertini  נימית Phascolosoma תולעת סיפונית Bonellia  (בונליה (ראו סרטון  Marine Nematode  נמטוד

Phylum Annelida>Polychaeta>Errantia - מערכת תולעים טבעתיות>רב-זיפיות>ניידותIphione קשקשנית
Scalistes   קשקשנית החבצלות  Eurithoe זכוכיתית
Hermodice  זכוכיתית אדומת זימים
Choleia (זכוכיתית (עכבר יםNereis נראיס לא ידוע.
Nephtys  נפית
Glycerid  גליצרה
Eunice aphroditois נצחית
S'wim worm שחיינית
(see enlarge ראו מוגדל)Phylum Annelida>Polychaeta>Sedentaria - מערכת תולעים טבעתיות>רב-זיפיות>נייחות


Loimia  חזימית רבגונית
Reteterebella חזימית אוסטרלית Pectinaria-tube מסרקית -קונכית
Chetopterus תולעת שואבת
Spionid worm דו-מחושית


Sabellastarte  נרתיקנית הודית
Sabellastarte  נרתיקנית מפוספסת Dasichone  נרתיקנית אילת  
 Spirobranchus   סלילונית   Spirobranchus   סלילונית


Pomatocerus סלילונית
Spirorbis סלילונית כרוכה
Salmacina סלילונית זעירה
Filogranella elatensis סלילונית אילתית Filogranella elatensis סלילונית אילתית