תולעים ימיות ממפרץ אילת ** Worms from the Eilat (Aqaba) Gulf

Rapid Identification  זיהוי מהיר


 Identified Marine Worms  ***   סוגי תולעים ימיות שזוהו

Flat worms    -   תולעים שטוחות

 
    


Waminoa brickneri   טפילת האלמוגים
cf Paraplanocera שטוחית Leptoplana שטוחית
לא ידוע
Eurylepta


Prosthiostomum   שטוחית פסים
Pseudoceros שטוחית
Pseudobiceros    שטוחית דו-קרנית
Thysanozoon   שטוחית שחיינית שטוחית שחורה  ThysanozoonNemertean  worms  ----   תולעי סרט Sipunculida -- תולעים סיפוניות  Echiura  תולעי בטנה Nematoda - תולעים נימיות


Baseodiscus  סרטון
Nemertini  נימית Phascolosoma תולעת סיפונית Bonellia  (בונליה (ראו סרטון  Marine Nematode  נמטודPhylum Annelida  - Polychaeta - Errantia - מערכת תולעים טבעתיות - רב-זיפיות - ניידותIphione קשקשנית
Scalistes   קשקשנית החבצלות  Eurithoe זכוכיתית
Hermodice  זכוכיתית אדומת זימים
Choleia (זכוכיתית (עכבר יםNereis נראיס לא ידוע.
Nephtys  נפית
Glycerid  גליצרה
Eunice aphroditois נצחית
Swim worm שחיינית
 

Phylum Annelida - Polychaeta - Sedentaria - מערכת תולעים טבעתיות - רב-זיפיות - נייחות


Loimia  חזימית רבגונית
Reteterebella חזימית אוסטרלית Pectinaria-tube מסרקית -קונכית
Chaetopterus תולעת שואבת
Spionid worm דו-מחושית


Sabellastarte  נרתיקנית הודית
Sabellastarte  נרתיקנית מפוספסת Dasichone  נרתיקנית אילת  
 Spirobranchus   סלילונית   Spirobranchus   סלילונית


Pomatocerus סלילונית
Spirorbis סלילונית כרוכה
Salmacina סלילונית זעירה
Filogranella elatensis סלילונית אילתית