מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Faviidae משפחת אלמוגניים
Genus Barabattoia הסוג ידידותן

זהו סוג שהופרד מהסוג אלמוגן, כי הוא מייצג התרבות פוליפים בהנצה חוץ-טנטקולרית - מחוץ למעגל הפוליפ - ולא בהתחלקות
  פוליפ קיים כמקובל באלמוגן - ראו הפוליפ הבוקע במרכז התמונה האמצעית.
This is a genus separated from Favia because it represents an extra-tentacular reproduction i.e budding polyps out of
 polyp tentacle circle. Otherwise similar to - See polyp emanating from the center of the middle picture below.

For Taxonomy (Key) go_to_Faviidae


Species recorded from the northern Red Sea whose identification is certain
  מבט כללי  General View
חי - Alive
 Skeleton שלד Previously reported*ידודותן חובר
Barabattoia amicorum
(Milne Edwards & Haime, 1850)


Corals of the World online:
Barabattoia amicorum
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Indo-Pacific)
Photo: AIMS
*reported from Aqaba
* Report based on Furman & Al-Moghrabi 2003 and / or  **Veron 2000