מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

                             Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת רכסניים

                        Faviidae קודם: משפחת אלמוגניים

Genus Platygyra הסוג מוחן
and similar genera וסוגים דומים


הסוג מוחן מצטיין בגביעיו הנחבאים בעמקים שבין קירות מפותלים כקפלי המוח. המינים נבדלים ברוחב הקירות, בעומק השקעים שבכל אחד כמה פיות (פוליצנטריים)
ובעקביות הצורה המפותלת. בשני מינים למשל חלק מהגביעים נבדלים משכניהם בקירות יחידניים (מונוצנטריים)  לסוג זה מצטרפים (למטה) הסוג מוחן-אטום
- נבדל מהמוחן, אך נשארת הצורה הפיתולית האפיינית. מין נוסף של אלמוג פיתולי הוא גירוסמיליה, הנמנה על משפחה אחרת.

The brain coral genus Platygyra is typically of two types, the monocentric polyps, and meandroid valleys winding like the walls of the human brain.  Species differ in dividing walls width depth of depressions and consistenct of meandroid Winding. To the Platygyra are added another brain coral genus,  rare in the Northern Red Sea region, Leptoria. Another somewhat similar coral is Gyrosmilia that  belongs to  another coral family  Meandrinidae. There are considerable differences in the skeletal forms and colors of living coral. Identification was based on the keys and description in the  book  "Corals of the World" and the website "Corals of the World online",  with the authorship of Prof. Charlie Veron. The Key attached below was modified for the known species  from Northern Red Sea, The "Coral terminology" can be found by clicking the  "Content button" in the top of this page.

Key to Red Sea Platygyra and Leptoria* species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

 Difference abetween similar genera  ההבחנה בין הסוגים על פי צורת השלד
Gyrosmillia
Leptoria
Platygyra
Platygyra הסוג מוחן
B. species recorded from North Red Sea and/or Reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain


מוחן חד-רכסים
Platygyra acuta
Veron, 2000
Tentatinve ID הגדרה לא סופית

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Seychelle)
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Coral World Eilat)
Photo: AIMS (Seychelle)
J. Dafni (Eilat sample)
* *Confirmed for : Red Sea
מוחן קצר-רכסים
Platygyra crosslandi
(Matthai, 1928)
האלמוג החי מצטיין בגוון אפור-ירקרק
תפוצה אוק' הודי-ים סוף
Tentatinve ID הגדרה לא בטוחה
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: JEN Veron (Tanzania)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS
Bkgr: V. Chenat (HUJI coll)
* *Confirmed for : Red Sea


מוחן נדיר
Platygyra pini
Chevalier, 1975
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Tentatinve ID הגדרה לא בטוחה

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Philippines)
Photo:N. Coleman (AIMS,GBR) Photo:  AIMS (GBR)
* Confirmed for : Aqaba
מוחן סיני
Platygyra sinensis
(Milne-Edward & Haime, 1849)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Tentatinve ID הגדרה לא בטוחה

Accepted by WoRMS


Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni
(UmRashrash Eilat) both
Photo: JEN. Veron (Maldive Ids)
Photo: AIMS (GBR)
V.Chenat (S-Africa TAUcollection)
* Confirmed for : Aqaba
Leptoria הסוג מוחן-אטום
העמקים צרים, בעוד הקירות רחבים. המחיצות אינן שוות, ובשלד נראית במרכז העמקים שורת עמודיות שטוחות מקוטעות במרכז השקע


מוחן-אטום פריגי
Leptoria phrygia
(Ellis & Solander, 1786)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
נדיר ביותר
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: V. Chenat (Eilat)
(TAU Gulf Aqaba collection)
Photo: JEN Veron
Photo: AIMS (GBR)
* Reported from Eilat


Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000