מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Family Dendrophylliidae משפחת גלילניים
Genera Tubastrea הסוגים גלילן
Balanophyllia,   Cladopsammia
בסוגים אלה מינים שאינם מעורבים בסימביוזה עם אצות
שתופניות, ולכן הם צבעוניים. הם חיים במערות ובנקיקים מוצלים


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View - מבט כללי חי Alive
שלד  Skeleton 
Previously reported*גלילן שחור
Tubastrea micranthus
(Ehrenberg, 1834)
WoRMS accepted

חסרת אצות שתופניות
Azooxanthellate

Photo: J. Dafni (Sinai)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
* Confirmed for Eilat, Aqaba


גלילן כתום
Tubastrea coccinea
Lesson, 1829
WoRMS accepted
חסרת אצות שתופניות
Azooxanthellate
ראו וריאנט צהוב


Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J.Dafni (Eilat) Photo: V. Chenat (Eilat) ** recorded by Vine (1986),
not in Furman & Al-Moghrabi 2003
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Vine 1986, and WoRMS
For species recorded from North Red Sea and/or reported
from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain