אלמוגי מפרץ אילת ודרום סיני
Corals of the Gulf of Aqaba
and Southern Sinai
Phylum: Coelenterata מערכת נבוביים
Sub-Phylum: Cnidaria *** תת-מערכת צורבים
מנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים באמצעות מנוע זה הקש את השם אם ידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך מקבל תוצאה
, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש
Search with Google inside "Dafni-Sites"לידיעת המשתמש: לרשותך שתי גישות מהירות לזיהוי האלמוגים (1) זיהוי האלמוג על פי צורתו הכללית מתוך גלריה של עשרות מינים הנבדלים
זה מזה בצורתם ו- (2) עשרה לוחות צבעוניים המקלים מיון שיטתי על פי קבוצות הגדולות - כמו שמונאים וששאים ועל פי
הצורה הכללית כמו אלמוגי שיח, אלמוגי מניפה ועוד. היעזרו בכפתור הירוק "אודות האתר" להסבר ולמידע  מקדים שיטה 1 - ראו בעמוד הקודם.For rapid identification:  There are two mrthods for identifying living ​​corals (1) coral identification through pictures from a gallery of dozens
of species that differ in shape or (2) ten color plates to facilitate systematic screening to major natural groups - such as Soft vs, Stony corals,
or under through break up of mophological traits - such as bushy corals, globular or fan-like corals other peculiar shapes.
Clicking on these bring you to the more scintifically arranged lists of corals.
 For further info - open the "about" bottom (top)

  Preface


There is no creature to represent the tropic underwater habitat's shape and color diversity better than corals. The living flowers' role extends far beyond their beauty and splendor. Coral evolution started a half a billion years ago, and they still change constantly. Coral individuals - called polyps - reproduce both sexually, by emitting eggs and sperm to the water, and asexually, by division of polyps, which stay together forming giant colonies. The colonies, with many identical polyps may live for thousand years with no subtantial change in their DNA content. Coral polyps, especially the Hexacorllian, form a communal limestone skeleton, that remains after their death, for millions years to come as a unique sedimentary rock - the coral reef. If we only could go back in time and visit the Tethys Ocean, 200 million years ago, we could meet quite similar underwater reefs, many of which their limestone consists the mainframe of many present day's mountain ranges. The key to this success is ,no doubt, their cooperation with monocellular algae, who entered their host's tissues eons ago, and established with them a symbiotic relationship, enabling the corals to free themselves from dependence in external food sources. On the contrary, they - through their algal partners - produce more food than they consume, the surplus of which supports the surrounding creatures - worms, shrimps, molluscs etc. Even if we ignore the physiology of corals, their cooperation with monocellular algae, their important role in trapping the atmospheric greenhouse gas CO2 into their skeleton, their economical support for the environment, all well described in many books - we still are amazed by their species richness and diversity, that consist the core for the tropical "jungle" of the sea.

In grave concern facing the dangers to biodiversity, this guide is an effort to identify and show the many coral species of the northern Gulf of Aqaba (Eilat), an endangered habitat. Coral identification is no simple task: the same coral colony and polyps change their appearance in different wave regimes, in various light intensities, and is strongly influenced by many local micro environmental element in its habitat.
Many coral species are endemic to the Red Sea. On the other hand, many of the gulf's coral species are found in other parts of the Indo-Pacific Ocean system, and show geographical variance. One page shows "pseudo-corals" i.e., "reefs" formed by calcareus algae and colonial non-cnidarian animals, such as worms, crustaceans, molluscs etc.
In the first pages, corals are grouped by gross morphology, to demonstrate the difference between solitary and multi-polyp corals, bushy, massive, or prostrate colonies. Next, Hexacorallian and Octocorallian species, grouped by family and genus. We try, if possible, to show pictures of an entire colony in situ, of living polyps and finally of bare clean skeleton.
Most pictures were taken in the Northern Red Sea or the Gulf of Aqaba. A comprehensive list of recorded coral species is found in the "content" page


Jacob Dafni

הקדמה

אין כמו האלמוגים לסמל את היופי והחן בעולם התת-ימי הטרופי. אולם, לא יופי בלבד מייצגים אותם פרחים חיים. הם מציגים בפנינו אורחות חיים מופלאים, של קיום יחד של בעלי חיים וצמחים ואריכות ימים שאין דומה לה. האלמוגים מייצגים אבולוציה ארוכה, של לפחות חצי מיליארד שנים של חיים בים. אילו חזרנו באיזו מכונת זמן דמיונית, לצלול בים הטתיס הטרופי, לפני מאתיים מליון שנה, קרוב לודאי שהיינו מוצאים בו נוף תת-ימי כמעט זהה לזה של ימינו. אך גם בימינו, האלמוגים המתרבים ברבייה אל-מינית שצאצאיה נשארים צמודים יחד, ליצור מושבות ענק. מושבות אלו, שבהן ממשיכות מולקולות הדנ"א להתחלק במשך אלפי שנים, מבלי שחלים בהן שנויים גנטיים כלשהם, ומתקרבות בכך הכי קרוב שאפשר לחיי נצח. אם נתעלם לרגע מהפיסיולוגיה המפליאה של האלמוגים, שחברו עם אצות שחדרו פעם מן הסתם כמזון לתוך גופם, ראו כי טוב ונשארו להתקיים בחיי שיתוף מופלאים בהם הם משמשים כגינה פנים-גופית ליצירת המזון ממנו מתקיימים האלמוגים, ונשכח גם כי האלמוגים תורמים רבות לסילוק עודפי הפחמן הדו-חמצני, הגאז האחראי לאפקט החממה, ולהשקעתו בשוניות האבן התת-ימיות, ואת מלחמת הקיום בה נדחקים מינים שונים זה מול זה, ונלחמים על כל פיסת סלע פנויה - כל אלה מטופלים בספרים המתארים את שונית האלמוגים ומרכיביה - עדיין תישאר הפליאה נוכח העושר הרב ומגוון המינים המיוצג בשלל הצורות והצבעים המהווים את עצי היער של הג'ונגל התת-ימי הטרופי של מפרץ אילת. צעד ראשון להעריך ולאמוד את המגוון הוא הכרת המינים וזיהויים. אין זה מבצע קל. מי שהתנסה בכך צבר מידה ניכרת של תסכול מאי-היכולת להבדיל בין המינים ובין הצורות השונות הנובעות משינויים זעירים בתנאי הגומחות השונות שבהן האלמוגים נאלצים להתאים עצמם לקשיי הסביבה ולתחרות עם מינים אחרים. מי שרוצה להווכח בכך, די אם יתבונן באלמוג אבן חי מכל צדדיו ויבחין איך החלק הבסיסי של האלמוג, צורתו שונה מהחלקים המוגבהים, עד כדי כך שאילו ראינום בנפרד לא היינו מזהים אותם כאותה מושבה
אנו נלך מן הכללי אל הפרטי, נציג את המאפיינים של כל צורת גידול: אלמוגי שיח, גוש אלמוגים שרועים ועוד וזאת נעשה כדי להבחין בין אלמוגי האבן, הששאים והאלמוגים השונים מהם - השמונאים. כן נציג בפניכם את היצורים האחרים שמחקים במידה זו או אחרת את צורות החיים של האלמוגים: את התולעים הרב-זיפיות, חיטחבים ורבים אחרים. לחיצה על כל אחת מהתמונות בלוחות ראשונים אלה תעבירך אל המשפחה שנציגיה מתאימים לה. בשלב הבא נטפל בעל אחת מהמשפחות העיקריות, תוך הצגה של האלמוג החי, ובמידת האפשר גם השוואה עם השלד המת
כל האלמוגים נמנים על מערכת הנבוביים, וקל יחסית להבדיל בין מחלקותיה – אלמוגים, הידרתיים ומדוזות-סוכך. בנות המחלקה, והסדרות של האלמוגים. גם את האלמוגים ברמת המשפחה יכול כמעט כל אחד לזהות עם קצת נסיון. הבעייה העיקרית היא ברמת הסוג והמין. אלמוגי האבן טופלו היטב לאחרונה, בספר מצולם תלת-כרכי הכולל את כל מיני האלמוגים בעולם (להלן), אך הטיפול בקבוצות האחרות שאינן מותירות שלד מוצק אלא רופס ומתפורר, שמור לחוקרים המשתמשים בטכניקות מיקרוסקופיות. תרומה משמעותית להכרתם הוא הספר הכולל את רוב סוגי (לא מיני) אלמוגי-השמונה. מקריאתו אפשר לקבל מושג מהקושי הרב לזהותם. על כן, הטיפול בקבוצות אלו כאן יישאר אף הוא ברמת הסוג, מה שעדיין לא מספק בטחון רב מפני שגיאות 

לו התיימרתי להביא בפני הקורא מגדיר מושלם, הייתי דורך על קרקע מאד לא-יציבה, שגם חוקרים מנוסים של הקבוצות הללו מעדו בה לא אחת. על כן, יש לראות במדריך זה מורה דרך להכרת העושר והמגוון של האלמוגים ולנסות להתעלם מאי-דיוקים המעידים יותר מהכל שמי שאיננו רוצה לטעות יתכבד ולא יעשה דבר. אני רוצה להאמין שמחקרי זה יסייע לצוללים ולתלמידים אחרים ללמוד להכיר את הקבוצה הנהדרת הזאת, שעצם המצאה כאן אצלנו בראש מפרץ אילת, מהוה נס אקולוגי. אינני יכול שלא להזכיר ולהודות למי שסייעו בעדי: צוות המצפה התת-ימי עולם האלמוגים שבאקווריוניו מצוי אוסף נדיר של אלמוגים חיים, במגוון לא מצוי. חלקם הגדול הובא מעומק של עשרות מטרים; רשות הטבע והגנים, שהעניקה לי אישור לאסוף דגימות אלמוגים, ששימשו לצורך זה; המכון הבינאוניברסיטאי, שצוותו החל לגלגל את הנושא ואחרון חביב, עמיתי וצוללים לא-מעטים שתרמו צילומים ומידע על אלמוגים שראו ותיעדו
יעקב דפני
הערה חשובה: את האתר הזה אפשר לראות בדפדפנים של "חלונות" אך גם במחשבי "אפל" כמו "אייפד", אך מספר תכונות אינן נתמכות על ידם


בזיהוי המינים נסתייעתי באוספי האוניברסיטאות בארץ, שם נמצאים פריטים שהוגדרו על ידי
I was assisted by the Hebrew and Tel Aviv University specimens, identified by:

Y. Loya י. לויה
Y. Benayahu י. בניהו
ECM. Pillai פילאי
CSG. Wells וולס

תודה למצפה התת-ימי "עולם האלמוגים" שאיפשר לי גישה להגדרה וצילום של המינים הרבים שבאקווריוניו
Thanks to the "Coral World" Underwater park, who kindly allowed me to use its exhibits

תודה לרשות הטבע והגנים שהרשתה לאסוף דגימות שיישמרו באוסף הלאומי
Thanks are due to the Nature Authority for granting collecting permission

ותודה כפולה לצלמים חובבי הים, שתרמו מצילומיהם
Special thanks to the photographers, permitting me to use their photos.
A. Ayal א. אייל
S. Ayalon ש. איילון
S. Einbinder ש. איינבינדר
D. Barchana  ד. ברחנא
I. Dahan י. דהאן
I. Ben-Tov א. בן-טוב

Z. Dubinsky צ. דובינסקי
S. Er'el ש. אראל
R. Cohen רזי כהן ז"ל
N. Hochman נ. הוכמן
N. Har'el נ. הראל
O. Lederman א. לדרמן
A. Lynn ע. לין
M. Levin מ. לוין

Z. Livnat צ. ליבנת
I. Mualem א. מועלם
E. Midan א. מידן
S. Sliman ש. סלימן
T. Flanzman ט. פלנצמן
A. Colorni א. קולורני
H. Rosenstein ה. רוזנשטיין
V. Chenat ו. שאנט
S. Shabtai ש. שבתאי
R. Stern ר. שטרן
S. Yigal ש. יגאל
S. Shpigel ש. שפיגל
S. Shafir ש. שפיר
D. Weinberg ד. וינברג
D. Zakai ד. זכאי

Special thanks are due to
תודה לכותבים, שהירשו לי שימוש בצילומים מתוך הפרסומים דלהלן

Australian Institute of Marine Sciences (AIMS)
JEN (Charlie) Veron * ג'. (צ'רלי) ורון
M. Stafford-Smith * מ. סטאפורד-סמיט
Geof Kelly * ג. קלי
K. Fabricius * ק. פבריציוס
H. Fricke * ה. פריקה
H. Schuhmacher ה. שוכמכר
M. Grasshoff * מ. גרסהוף


Who kindly allowed us to use pictures published in their publications:

1. Veron, JEN (2000) Corals of the World
Australian Institute for Marine Sciences (AIMS); 3 Volumes

Lately this collosal compilation of taxonomic and biological knowledge opened to the public in its online internet version, which is still under construction:

לאחרונה ספר מקיף זה, שכל חוקר אלמוגי אבן מתבסס עליו הוכנס לאינטרנט בצורתו המעודכנת, שהיא עדיין בבניה. הכתובת שלה היא הבאה:

Corals of the World online

האתר הנוכחי עודכן ויעודכן לאורך הדרך על ידי פרסום זה ודומיו

2. Fabricius, K & P. Alderslade (2001) Soft Corals and Sea Fans AIMS, 264 pp.

3. Grasshoff, M (2000) The gorgonians of the Sinai coast and the Strait of Gubal, Red Sea CFS 224, 125 pp.


To the reader לקורא
Identification is still far from being perfect for many species, due to using mainly phographs, and inability to examine specimens in microscopy. Readers who find misidentifications or other mistakes are welcome to write me, and their remarks taken care of.

ההגדרות אינן מושלמות. זיהוים של מינים רבים הנו דו-משמעי מחוסר יכולת לבדוק את השלד בבדיקה מיקרוסקופית. קוראים שימצאו שגיאות הגדרה, או יזהו במפרץ אילת מינים שלא נכללו כאן מוזמנים לשלוח תמונה או להשאילה לשם תיעוד. נעשה מאמץ לזהות את כל הצלמים ולהודות להם בכיתובים. קוראים שימצאו תמונות שלא זוהו, או שגיאה בזיהויין, מתבקשים להודיע בכתובת הבאה.
jdafni@gmail.com

השמות העבריים הנם בחלקם שמות ידועים, אשר פורסמו בספרים או פרסומים מוקדמים, ובחלקם הצעות שתובאנה לאישור במדור לשמות צמחים ובעלי חיים באקדמיה העברית לשמות. קוראים מוזמנים לתרום הצעות לשמות קליטים ומאפיינים