כחוליות מערכת

Phylum Cyanobacteria מערכת כחוליות
Blue-green algae Orders מיון אצות כחוליות על פי סדרות


Order Oscilatoriales סדרת טלטלניתיים

.

  טלטלנית
Oscillatoria spp.

or

Lyngbiaאצה כחולית הגדלה בבתי גידול
שונים, כולל בים התיכון וים סוף


מרבד כחוליות
Cyanobacterial mat
  Oscillatoria or
Lyngbia
 
next to

corals