צמחי-ים ממפרץ אילת *** Marine plants of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Visual Identification  זיהוי ויזואלי מהיר
שימו לב: מפתח לחיפוש בגוגל ב"אתרי דפני" בתחתית הדף

אם ראיתם צמח-ים שאתם מבקשים לזהות, חפשו את הצילום הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מזהים אותו כאן, לחצו עליו ותגיעו לדף מפורט 
If you saw a sea plant you can identify here, click on the most likely picture to open a page in where more detail is offered
  Identified algae genera   ***   סוגי אצות שזוהו

Blue-green algae, symbiontic algae etc. אצות כחוליות, אצות שתופניות ואחרות

 
    

zooxanthellae אצות שתופניות  
cf Oscillatoria  אוסצילטוריה
Oscillatoria אוסצילטוריה
Cyanobacteria w coral כחוליות עם אלמוג
Intertidal algal mat   מרבד אצות חופי

Chlorophyta - Green algae אצות ירוקיות


Ulva   חסנית
Enteromorpha  פרשדונית
Enteromorpha bloom  התפרצות פרשדונית  Codium arabicum    קודיון ערבי Codium cf taylori קודיון טיילור


Halimeda cylindrica  צברית גלילית
Halimeda opuntia צברית נפוצה Caulerpa serrulata  שלוחנית משורית Caulerpa racemosa שלוחנית האשכולות
Caulerpa cf nummularia
 
שלוחנית המטבעות


caulerpa.webbiana שלוחנית זעירה
Valonia aegagropila   נאדית מושבתית
Ventricaria ventricosa   נאדית הכדורים
 
Dyctiospheria בעבוענית חלולה Neomeris annulata  ניומרון הטבעות

Phaeophyta - Brown algae אצות חומיותDicyota .מזלגה דו-קרנית
Hydroclathrus רשתנית
Colpomenia  עגבנית
Stypopodium zonale  אזרחן חגור
Lobophora (Pocokiella)  אונניתCystoseira ציסטנית
Sargassum סרגסון
Sargassum סרגסון
Turbinaria טורבנית Padina   אוזננית

Rhodophyta - Red algae אצות אדומיות

Coralline algae אצות גיריותcf Lithothamnium אבניון
  Lithophyllum sp. צוריון
Galaxaura עב -בד קשוח
Neogoniolithon  שוניון
Amphiroa שברירה
 


Various red algae אצות אדומיות שונותGracillaria דל-זיף
 cf Liagora  ליאגורה
Unknown Red Alage
Laurencia papilosaפטמית אשונה
Hypnea ענפנית האנקוליםCentroceras מרכזיז
Aspargopsis  אספרגית
Acanthophora  קוצנית
Sarconema sp. שנימה דו-קרנית   cf Spyridia filamentosa

Trees & Seagrasses  (flowering plants )    עצים, עשבי ים וצמחיים עילאיים אחרים ביםAvicennia marina  Mangrove tree
 אביצניה ימית   חורש עצי מנגרוב
Halophila stipulacea ימון הקשקשים
Halophila ovalis מסגרת: ימון ביצני
Thalssodendron ciliatum עציון ריסני
A Cymodocaea גלית   B Halodule רקקית     C Syringodium מרצעולהערה: ההגדרה של אצות היא עניין למומחים ונעשית בתנאי מעבדה. אי לכך, מספר לא-קטן של המינים המצולמים במפרץ חסרי זהוי בטוח. מי שיכול להציע הגדרות מוזמן להתקשר אלי

Effort has been made to identify the many local algae species. Nevertheless, still identity of many remain unknown. Experts are asked to offer identification
 


 .
Google search in "Dafni-Sites מפתח לחיפוש בגוגל ב "אתרי דפני

 כדי לחפש צמח או בעל חיים באמצעות מנוע זה, הקישו את השם אם ידוע בעברית, אנגלית או השם המדעי. ולחצו
השתמשו בשם הקבוצה, משפחה או שם עממי ואולי גם שם של מין קרוב שבחברתו תמצאו אותו.