מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Acroporidae משפחת שיטיים 
Genus Acropora הסוג שיטית
המשפחה הגדולה ביותר של אלמוגי-שיח  נקראת על שם סוג זה, שלו במפרץ אילת לפחות 15 מינים .ההבדלים בין המינים הם גם בצורה ובארגון גביעי הפוליפים על ענפי המושבה, וגם בצורה הכללית של המושבה. הטקסונומיה של הקבוצה נעשתה על פי הספר ואתר אינטרנט  "אלמוגי האבן של כל העולם" שבהפעלתו וסמכותו של פרופ' צ'רלי ורון. המפתח המצורף , מספר זה הועתק ועובד למינים הידועים מצפון ים סוף. את המושגים והמונחים הדרושים להגדרה תמצאו תחת הכפתור "תוכן" בראש של עמוד
. .
The largest family of stony corals Acroporidae is named after this Genus, represented in the Gulf of Eilat/Aqaba by least 15 species. Differences between the spicies are in general colony shape form and shape and organization of the polyps (corallites) on the branches of the colony.  Identification of the species was based on the keys and description in the  book  "Corals of the World" and the website Corals of the World online, with the authorship of Professor Charlie Veron. The Key attached below was modified for the known species from Northern Red SeaThe "Coral terminology" can be found by clicking the "Content button" in the top of this page

Key to expected Red Sea Acropora species (modified from Veron, 2000)*

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

B. Species recorded from north Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain

 Groups - look at the key * לקבוצות - עיין במפתח
שיטית כחושה
Acropora tenuis (Dana, 1846)
Older name : שם קודם
 
A. eurystoma
קב' *29 סימן בולט שפת פה רחבה
typical flaring lips 
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
אוק' הודי-פציפי
Corals of the world online:
Acropora tenuis
identification by Key Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: V. Chenat (Eilat) Photo: AIMS (Red Sea)
Photo: V. Chenat (HUJI coll)
*CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba
as synonym

שיטית צהובה
Acropora plantaginea
(Lamarck, 1816)
קב' 32* סימן בולט- באילת צבע ענפים צהוב לרוב
אוק' הודי-פציפי
Tentative ID הגדרה לא בטוחה 
Corals of the world online:
Acropora plantaginea
identification by Key Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: AIMS (Red Sea) **CONFIRMED FROM: Red Seaשיטית ציטרית
Acropora cytherea ( Dana, 1846)
קב' *19 סימן בולט - לווחי וקומות. גביע אקסיאלי בולט כצינור
אוק' הודי-פציפי
 
  Possibly mistaken ID
Corals of the world online:
Acropora cytherea

Photo: JEN. Veron (Tanzania)
Photo: JEN. Veron (Philippines)
Photo: AIMS (South Red Sea)
*CONFIRMED FROM: Aqabaשיטית חרטומית
Acropora nasuta Dana, 1846
קב' *34 סימן בולט - פוליפים מסודרים
 ומאורכי גביע
אוק' הודי-פציפי
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Corals of the world online:
Acropora nasuta
identification by Key Photo: JEN. Veron (GBR)
Photo: J. Dafni (N.Shore, Eilat)
Photo: AIMS (IP)
 *CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba


שיטית פזורת-גביעים
Acropora valida (Dana, 1846)
אוק' הודי-פציפי
קב' 35* גביעים תפוחים, פוליפ ירוק מבצבץ
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Corals of the world online:
Acropora valida
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Y. Horoszowski (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
J. Dafni (Eilat sample)
   *//**CONFIRMED FROM: Red SeaAcropora_sp_green_CW_JD.jpg
שיטית ערבית
Acropora arabensis
Hodgson & Carpenter, 1995
קב' *20 אקסיאלי' דמויי כיפה. רדיאליים
 מסתעפים מנקודה בסיסית
ים סוף מפרץ פרסי ומערב אוק' הודי

Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Corals of the world online:
Acropora arabensis


identification by Key Photo: P. Harrison (AIMS Kuweit)
both pics
Photo: J. Dafni (CW,Eilat)
Bckgd:Larger picture
Photo: AIMS (Red Sea)
 
**CONFIRMED FROM: Red Sea
שיטית מאדימה
Acropora rufus Veron, 2000
  אנדמי ב
ים סוף
קב' *14 ענפים זקופים רדיאליים חרוטיים
בולט מאורך,לעתים אדום-סגול
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Corals of the world online:
Acropora rufus

Photo:Y.Horoszowski (Eilat) Photo: JEN. Veron (Sinai)
J. Dafni (Sinai)
Photo: AIMS (Sinai)
J. Dafni (Eilat sample)
      **CONFIRMED FROM: Sinaiשיטית פזורה
Acropora formosa (Dana, 1846)
קב' *6 סימן בולט ענפים עבים ומושבות ענקיות
Large colonies, thick branches
אוק' הודי-פציפי
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
Corals of the world online:
Acropora formosa

Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (Sinai)

Photo: JEN. Veron
:J. Dafni (NR Eilat)
Photo: AIMS
J. Dafni (NR Eilat)

**CONFIRMED FROM: Red Sea
שיטית חיימי
Acropora haimei
(Milne-Edwards & Haime, 1860)
קב' *13

Unaccepted by WoRMS
Nomen dubum
תפוצה: ים סוף ומערב אוק' הודי
Corals of the world online:
Acropora haimei
Identification by Key
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
 
Photo: AIMS
Bckgd: HUJ collection
**CONFIRMED FROM: Red Sea


שיטית גדולה
Acropora selago
(Studer, 1878)
קב' 29* ענפים אקסיאלים ארוכים ורדיאלים' עם שפה  פרושה, מרווחים
Tube-like axial corallites
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
תפוצה: ים סוף ומערב אוק' הודי
Corals of the world online:
Acropora selago

Photo: J. Dafni (CW, Eilat)

Photo: J. Dafni (CW, Eilat)

  Photo: AIMS (South Red Sea)
**CONFIRMED FROM: Red Sea


שיטית גדולה
Acropora grandis
(Brook, 1892)
Tube-like axial corallites
קב' *6  רוב הענפים כלפי מעלה.
אקסיאלים מרובים בראש הענף
Tentative ID הגדרה לא בטוחה
תפוצה: ים סוף ומערב אוק' הודי
Corals of the world online:
Acropora grandis

Photo: JEN Veron (Philippines)
Photo: A. Lynn (Eilat)

Photo: JEN. Veron (W.Australia)
AIMS (undefined)
**CONFIRMED FROM: Red Sea
שיטית מתפרשת
Acropora scandens
(Klunzinger, 1879)

 

Tentative questionable
 
הגדרה מפוקפקת 

ID by Loya & Slobodkin, 1971

as common sp.
 


Photo: J Dafni (Eilat) Photo: J Dafni (Eilat) Photo: V. Chenat (TAU collect.)
*not confirmed for Eilat
yet - WoRMS accepted
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003  and/or  **Veron, 2000