מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Faviidae משפחת אלמוגניים
Genus Leptastrea הסוג דקיקן

הסוג דקיקן נבדל מקודמיו בגודל קטן יותר של פוליפים ובהעדר בליטות אנכיות על המחיצות
הפנימיות. גם כאן יש הבדלים ניכרים בצורות השלד וצבעי האלמוג החי
.
Leptastrea differs from Favia by its narrow common walls between neighboring corallites. Still it belongs to the family Faviidae. They differ by size, by polyp shape - angular or rounded and porminent hillocks.  The colony polyps divide asexually in intra-tentacular division meaning that each polyp corralite elongates, and divided into two daughter polyps within the tentacle circle.  The species differ in size, shape and sculpture of the corallite walls and inner dividing septa, presence or absence of "palial lobes". 7-8 species in the Gulf. Identification can be done using the attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of the World" (2000) 

Key to Red Sea Leptastrea species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

B. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain

דקיקן קרחי
Leptastrea pruinosa
Crossland, 1952
למחיצות הפנימיות  בליטות כמו בקפאון
תפוצה - אוק' הודי-פציפי
Presence here is questionable
 לא בטוח שנמצא באילת

Corals of the World online:

Leptastrea pruinosa
Photo: JEN Veron (Philippines) Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: AIMS (GBR) **CONFIRMED FOR Sinai
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000