משפחת פתיונאיים-אנטנריים
Family Antennaridae
הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה

פתיונאי קומרסון

Commerson's frogfish
Antennarius commerson
(Latreille, 1804)

:תיאור המשפחה

דגים משונים המצטיינים בכמה
תכונות, כמו פרקים בסנפירים
הזוגיים המשמשים כרגליים
להליכה, קוץ אחד המשמש כפתיון
לדגים סקרנים. כמו כן יש להם
כושר הסוואה מדהים: הם
.מסגלים לעצמם את צבע הרקע
וצבעיהם של ספוגים או אצטלניפ
פתיונאי קומרסון

Commerson's frogfish
Antennarius commerson
(Latreille, 1804)
פתיונאי - מין לא ידוע

Black&white frogfish
possibly Antennarius pictus
  (Shaw, 1794)   

:הסוואה: הידמות לספוגים


לזכר רזי כהן ז"ל
פתיונאי מוכתם

Warty frogfish
Antennarius maculatus
(Desjardins, 1840)
היסטריון

Sargassum anglerfish
Histrio histrio
          (Linnaeus, 1758)

פתיונאי עינוני

Spotfin frogfish

Antennatus nummifer
(Cuvier, 1817)
פתיונאי ורוד

Rosy Frogfish
Antennarius rosaceus
Smith & Radcliffe, 1912    
פתיונאי ארגווני

Scarlet frogfish
Antennatus coccineus
   (Lesson, 1831)
פתיונאי כתם

Painted frogfish
Antennarius pictus
    (Shaw, 1794)

פתיונאי שעיר

Striated frogfish
Antennarius striatus
  (Shaw, 1794)