בטאים - חשמלן, מחבטן וטריגונים
Skates, rays etc
חשמלן נמרי
Panther electric ray
Torpedo panthera
    Olfers, 1831        
חשמלן פרסי
Marbled electric ray
Torpedo sinuspersici
          Olfers, 1831          


חשמלן בן-טוביה
Elat electric ray
Heteronarce bentuviai
(Baranes & Randall, 1989)   
מחבטן הספירים
Bluespotted ribbontail ray
Taeniura lymma
(Forsskål in Niebuhr, 1775)
טריגון נקוד
Honeycomb stingray
Himantura uarnak
   (Forsskål in Niebuhr, 1775)
טריגון כנוף-זנב
Feathertail stingray
Pastinachus (=Dasyatis) sephen
(Forsskål in Niebuhr, 1775)    
 
טחן נקוד
Spotted eagleray
Aetobatus narinari
                 (Euphrasen, 1790)

:תיאור הקבוצה

דגים שהתפתחו מכרישים
תוך ניוון הדרגתי של מחצית
הגוף האחורית, והתרחבות
ניכרת של הראש וסנפירי
החזה. כולם טורפים וכמה
.מינים אוכלי פלנקטון

מדריך לכרישים ובטאים
של ארגון הדייג העולמי
מנטה ענקית - קצרת-סנפיר
Giant manta
Manta birostris
(Walbaum, 1792)     
כינורן לבן-נקוד
Giant guitarfish
Rhynchobatus djiddensis
(Forsskål in Niebuhr, 1775)      
גיטרן חלווי
Halavi's guitarfish
Click for a deep sea pic
Rhinobatos halavi
      (Forsskål in Niebuhr, 1775)
כינורית כדת-ראש
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostoma
Bloch & Schneider, 1801
מסורן ירוק
Longnose sawfish
Pristis zijsron
Bleeker, 1851
מסורן קצר-שן
Pointed sawfish
Anoxypristis cuspidatus
(Latham, 1794)