משפחת הקברנוניים
Family Gobiidae
Ptara_u0 64555
דו-גון לבן-עורף 
Whitecap goby
Lotilia graciliosa

:תיאור המשפחה

דגים קטנים החיים על הקרקע
או בין אלמוגים. הראשונים
מצטיינים בכפתור הצמדות העשוי
מאיחוי סנפירי הבטן. הסוגים
סרטנון ולוטיליה מקיימים סימביוזה
עם סרטנים נקשנים, החופרים בחול
רבצן אדמוני
Toothy (Host) Goby
Pleurosicya mossambica
שקופית תיל
Whip coral goby
Bryaninops yongei
שקופית מרחפת
Redeye goby
Bryaninops natans
    Larson, 1985
אזורית ים-סופית
Avidor's Goby
Trimma avidori
סיקוסית צהובה
Emerald coral goby
Paragobiodon xanthosomus
קברנונית לימונית
Poison Goby
Gobiodon citrinus
קברנונית משוישת
Broad band goby
Gobiodon rivulatus
Ruppell, 1830
סיקוסית דו-גונית
Redhead goby
Paragobiodon echinocephalus

ספון משחיר
Spotted frillgoby
Bathygobius cyclopterus
ספון חום
Dusky frillgoby
Bathygobius fuscus
חולית כחולה
Blackfin (=Arrow) dartfish
Ptereleotris evides
חולית ערבית
Arabian dartfish
Ptereleotris arabica
כריתנית פס-עין
Eye-bar goby
Gnatholepis anjerensis
חולן נאה
Hector's Goby
Amblygobius hectori
חולון נקדותיים
Butterfly goby
Amblygobius albimaculatus
"
חוורן זוגי


Orange-spotted Goby
Valenciennea puellaris
גלילן הדמעות
Twin-spotted shrimp-goby
Vanderhorstia ambanoro
גלילן מעוטר
Blue-bar prawn goby
Vanderhorstia ornatissima
גלילן עינוני
Mertens' prawn goby
Vanderhorstia martensi
סרטנון אופרקולרי
Opercular prawn-goby
Vanderhostia opercularis
שימו לב
שמות עבריים של
חלק מהמינים שונו
באפריל 2011

על ידי
האקדמיה ללשון העברית

סרטנון עינוני
Harlequin prawn-goby
Cryptocentrus caeruleopunctatus
סרטנונית שכוחה
Neglect prawn-goby
Amblyeleotris neglecta
סרטנונית אזורה
Magnus' prawn-goby
Amblyeleotris sungami
סרטנונית שטייניץ
Steinitz' prawn-goby
Amblyeleotris steinitzi