Northern Red Sea Mollusca  הרכיכות במפרץ אילת


מנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים ששמו ידוע לכם, הקישו את השם בעברית, באנגלית או את השם המדעי ולחצו. תקבלו את כל האיזכורים של שם זה באתרי דפני
אם אינכם מקבלים תוצאה מדויקת, תוכלו לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש, ובכל מקרה נסו את המוצע להלן
Search with Google inside "Dafni-Sites"
מכאן חיפוש גוגל באתרי דפניעד כאן חיפוש

 Rapid identification of Mollusks ***  גלריות של רכיכות - זיהוי מהיר
 To reach the page which describes species similat to any of these picture click on it    ***   כדי להגיע לדף בו מיוצגים מינים הדומים לאלה לחצו על התמונה

     
    


Haliotis   אוזן-ים
Patella  צלחית
Chitonid כתונת-ענק Nerita  סהרן Clanculus חרוזית
Tectus  גלגל-שיניים


Cerithium  מגדלון
Planaxis מגדל-אפל
Littorina  חופית
Strombus  סטרומבוס
Cypraea פי-כושי
Polinices טבורית/פושט-רגל

Tonna חביונה
Casmaria קסדה
Cymatium   חצוצרה
Triphora  שמאלן
Epitonium  סולמית
Thais ארגמנית זיזים


Engina תלת-פס
Harpa  נבל-ים
Phos  צלען
Nassarius אקון
Fusinus פלך
Domiporta  מצנפת
Conus חרוט
Terebra מקדח
Psilaxis שטוחית
Turris צריחון חרוץ
Hydatina רגלנית
Bulla בועית


Chelidonura דו-זנבית
Aplysia  ארנב-ים
Hexabranchus רקדנית ספרדיה
Chromodoris חשופית-זר
Chromodoris חשופית טבעתית
Phyllidia יבלתית כתומה

Favorinus אונית יפהפיה
Siphonaria צלחתי חקיין
Dentalium שן-ים
Arca תיבה
Glycimeris נעמית
Pecten  מסרק


Pteria פנינית
Spondylus שדרנית
Chama טיטית
Divalinga  אורית
Cardium  ליביה עבה
Cardita  לבבית מאורכת


Mactra  עריבה
Tridacna צדפת-ענק
Tellinella טלינה זורחת
Lioconcha  ונוס מרהיבה
Tapes  מרבדית
Trapezia  טרפז
Callista florida יפהפיה חלקה
Sepioteuthis דיונון-רחף
Sepia   דיונון רוקחים
Octopus   תמנון שונית
Octopus mimicus  תמנון-חקיין
Argonauta ארגונאוט דוגר
הקדמה

מערכת הרכיכות היא קבוצת בעלי חיים המצטיינת בקונכיות יפות צורה ועתירות צבעים. נכללים בקבוצה זו החלזונות, הצדפות והדיונונים-תמנונים. אתר זה מתעד את המינים שנצפו או/ו נאספו בשנות הששים והשבעים במפרץ אילת. דא עקא שמאז נעלמו מינים רבים ואחרים, שהיו נפוצים מאד, הפכו נדירים. ההגדרה והצילום של מיני הקונכיות נעשו על ידי ד"ר יעקב דפני ומומחים אחרים, ומתבססת על הפרסום

Dekker H. & Orlin Z. (2000) Check-list of Red sea Mollusca. Spirula Vol. 47 (suppl.) 1-46

:בהגדרה נעזרתי על ידי המומחים

Prof. Al. Barash פרופ' אל. ברש

Mr. H. Mienis מר הנק מיניס

Mr. H. Dekker מר הנק דקר

Mr. Z. Orlin מר צבי אורלין

Mr. S. Singer מר סולי סינגר

Eng. I. Yaron מהנדס יצחק ירון

בהגדרת מיני החלזונות חסרי הקונכיה נעזרתי במאגר המידע הממוחשב
Sea Slug forum
ואילו בזיהוי מיני הדיונונים הסתייעתי באתר האינטרנט של איגוד היפאני לדייג ועיבוד דיונונים
Japanese National Cooperatrive Association of Squid Processors

רשימת המינים הזאת איננה מושלמת. נעדרים ממנה מינים לא-מעטים. קוראים שיש ברשותם קונכיות רכיכות שנאספו במפרץ אילת מוזמנים לשלוח תמונה או להשאיל אותם לשם תיעוד. כמו-כן, הערות נא לשלוח לכתובת
jdafni@gmail.com
המידע על מצב התפוצה - נפוץ, נדיר וכו' - מציין את המצב בעת האיסוף, ואיננו משקף את המצב הנוכחי. קוראים שיש בידם מידע על כך, מוזמנים לכתוב לכתובת דלעיל

הכיתוב במאגר הנו בלועזית, עם מידע על שמם העברי של הרכיכות. השמות העבריים אושרו ברובם על ידי מליאת האקדמיה ללשון העברית, תשרי תשס"ד, ובחלקם - מינים שלא טופלו על ידה - יוצעו לאישור בעתיד


אתר זה מוקדש לזיכרם של

המהנדס יצחק ירון ז"ל
פרופסור אל. ברש ז"ל


Preface

This presentation is created as a teaching tool for learning the molluscan shells of the Gulf of Eilat/Aqaba. It is based on a molluscan shell collection created in the 1960's at Eilat and expanded to the entire Gulf of Eilat (Aqaba) during the 1970's. This teaching aid should not be treated as a scientific identification source. The content or any portion of it should not be sold, or otherwise be profited from.."
Identification: Dr. Jacob Dafni

after (in part): Dekker H. & Orlin Z. (2000) Check-list of Red sea Mollusca. Spirula Vol. 47 (suppl.) 1-46

and

Barash Al. & Zenzifer, Z. (1992) Mediterranean Molluscs in Israel. SPNI, Tel Aviv (in Hebrew).

Identification was aided by the following persons, whose help is highly appreciated. Errors and mistakes are mostly mine:
Prof. Al. Barash
Mr. H. Mienis
Mr. H. Dekker
Mr. Z. Orlin
Dr. N. Yonow
Mr. S. Singer
Dr. I. Yaron
Identification of the Opistobranch molluscs is aided by the Sea Slug forum Identification of the Squids and Cuttlefish was aided by the
 Japanese National Cooperative Association of Squid Processors
Credits are due to the photographers (shell photos are mainly taken by the author). Photo credits
are shown in a pop-up labels open upon resting the mouse over the pictures (exept in Apple pcs)
Prof. Z. Dubinsky
Prof. H. Fricke
Dr. D. Barchana
Dr. H. Blatterer
Dr. A. Colorni
Dr. A. Diamant
Dr. J. Forsyth
Dr. A. Ofer
Dr. W.B. Rudman
Dr. H. Schuhmacher
Dr. M. Shpigel
Dr. N. Shashar
Dr. N. Yonow
Ms. S. Ayalon
Mr. O. Bar-Lev
Mr. C. titleer
Mr. I. Ben-Tov
Mr. R. Biran
Mr. M. Boyer
Mr. J. Chuk
Mr. R. Cohen
Mr. Y. Cohen
Mr. T. Darom
Mr. A. Gur
Mr. E. Halevy
Mr. D. Harasti
Mr. J. Hinterkircher
Mr. B. Janecka
Mr. E. Kalman
Mr. E. Koehler
Mr. B. Koretz & Mrs. S. Koretz
Dr. I. Kurtz
Mr. M. Levin
Mr. Z. Livnat
Mr. O. Lederman
Ms. A. Lynn
Ms. J. Marshall
Mr. E. Mazon
Ms. J. Morgan
Mr. M. Mrutzek
Ms. M. Olshansky
Mr. T. Paulus
Mr. S. Patury
Mr. S. Rishal
Mr. J. Rosenfeld
Mr. Z. Rotshtein
Mr. W. Seifarth
Mr. D. Slacik
Mr. D. Skvirsky
Mr. I & Ms. D. Sharabati
Mr. G. T. Smith
Mr. S. Shrenkel
Mr. A. Stern
Mr. D. Vered
Mr. D. Weinberg

The list is by no means complete. Readers -- and molluscan experts -- are encouraged to contribute information (pictures and identification data) and constructive comments. Please mail the author:

jdafni@gmail.com
Alias names -- synonyms and/or identification errors -- are shown here to assist the reader to identify using previous publications (Mastaller, 1979; Oliver, 1992; Sharabati, 1984 etc.)
The here given status (common, rare etc.) refers mainly to the time when this information was gathered. Lately, the northern gulf head is undergoing strong reduction of biodiversity, and many common species became extremely rare.
Hebrew names were kindly suggested by Prof. J. Heller (Hebrew University, Jerusalem), Prof. Al. Barash (T-A University) and the present author (JD), subject to approval of the Hebrew Academy for names.

I enjoyed warm cooperation with the mollusca research team of experts from University of Vienna, Austria, headed by Prof. Hubert Blatterer, who collected and identified many Gastropods, Bivalves and other minor mollusc groups, from Dahab and other sites along the Northern Red Sea.  I used their results,  published as MS Excel database lists and color pictures disc to solve identification problems. I thank Prof. Blatterer for letting me copy many of these pictures into my site, to validate my non-professional identification efforts. The pictures are credited to "Blatterer Group" at Dahab.   

This site is part of the Gulf of Aqaba DataBase and is

dedicated to the memory of

Dr. (Aeron. Eng.) I. Yaron and Prof. Al. Barash