חשופיות ממפרץ אילת ** Mollusca - Sea slugs of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


   אם ראיתם חשופית שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף בו מיוצגים מינים הדומים לו
If you wish to identify a slug similar to these pictures,  click on the picture to go to a page in which it and similar species are described

,כדי לזהות את מיני החשופיות המוכרים לנו במפרץ שמופיעות בדפים 9-12  אפשר ללחוץ על הכפתור עם הרקע הלבן הזה 
   ולהמשיך הלאה עד הסוף - דף 18 (הגלריה הנוכחית היא קיצור דרך) למינים שמופעים שם

To identify the many Slug species known to us  enter to the above "Go Forward" button" and to the end Spec_18.

 Identified Sea-Slug genera   ***   סוגי חינניות וחשופיות שזוהו
slugs with reduced or w/o shells     חינניות בעלות קונכיה שרידית או חסרה

 
    

Hydatina  רגלנית 
Haminoea שלפוחית סגולת שוליים  
Chelidonura livida    דו-זנבית סגולה Liloa curta  שלפוחית קצרה
Sagaminopteron כנפי-גחון פסיכודלי 

True slugs - most w/o shells  חינניות - רובן ללא קונכיות

Order Sacoglossa   סדרת עלעליות


Elysia mercieri  אליסיה
Lobiger viridis אוניתי ירוק Costasiella  חודי ירוק Plakobranchus ocellatus שטוח-זים עינוני
Thuridilla decorata  אליסיה הדורה

Order Anaspidea  סדרת ארנבי-ים


Aplysia occulifera  ארנב-ים עינוני
ן
Akera soluta אקרה חופשית
Bursatella leachi   ארנב זיפי
Notarchus indicus ארנב-ים סילוני
dolabella auriculata  ארנב-קטום

Order Notaspidea    סדרת צידי זים


Pleurobranchus grandis משבצון גדול
P. albiguttatus משבצון לבן טיפות P. peroni משבצון רשתני P. forskali משבצון פורסקל Berthellina citrina תפוזית רעילה ,

Order Nudibranchia סדרת חשופיות אמיתיות

Sub-Order DORIDIDINA   תת-סידרת זֵריותHexabranchus   רקדנית ספרדיה
  Gymnodoris ceylonensis שקופית ציילונית
Analogium striatum  שקופית צהובת-פס
Gymnodoris citrina  שקופית צהובה
Gymnodoris alba a שקופית לבנה
 
Glossodoris symatricus חשופית-זר סימטרית 
 Chromodoris quadricolor
חשופית-זר ססגונית
Ceratosoma magnificum
גילדית מפורצת
Hypselodoris.maridadylus
 חשופית-זר אדומת-קווים
 
Juronna funebris  דורית מנומרתNembrotha megalocera
 נימית גדולת-קרן
 
Phyllidia undula יבלתית כתומה
Phyllidia schupporum  יבלתית תכולה
Phyllidiopsis monacha יבלתית נזירה Phyllidiopsis sinaiensis יבלתית סיני

Sub-Order EOLIDINA תת-סידרת אוניותFacellina rhodops פצלית אדומת-פס
Cerebrilla מוחית
Favorinus tsuruganus  אונית יפהפיה 
Phyllodesmium cripticum אונית עלומה Phidiana indica אונית הודית 

Sub-Order DENDRONOTOIDEA  תת-סידרת נדניות Marionia viridiscens מריונית ירוקה
Melibe rangii לוכדנית ראש-שור
Marionia glama  מריוניית הקסניות
Bornella stellifer בורנלה חודית
Tritonopsis elegans טריטונית אדומה

Sub-Order ARMINOIDEA  תת-סידרת ארמינות
 Order Thecosomata סידרת פרפרי-יםArmina magna ארמינה גדולה
Armina semperi   ארמינה תמידית Dermatobranchus albus  זימעורית לבנה  
Madrella ferruginosa ארמינה אדומה
Diacavolinia פרפר-ים גמיש