נבוביים שאינם-אלמוגים ממפרץ אילת ** Non-Coral oelenterates of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


   אם ראיתם יצור שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף בו מיוצגים מינים הדומים לו
If you wish to identify an organism similar to these pictures,  click on the picture to go to a page in where these species are described

 A. Rapid Identification of Sea Anemones  ***  א. זיהוי מהיר לשושנות ים

     
    Alicia אליסיה
Heteractis שושנתן מחוספס
Heteractis שושנתן זורח Stichodactyla   שושנתן קצר-זרועות
Macrodactyla חפרן
Radianthus  שושנתן
Entacmaea  דורית רב-גונית Heterodactyla שושנת האשכולות
Entacmaea helianthus דורית ענקית Megalactis  ענפנית
Phymanthus  גבשושנית
Cryptodendrum חביינית
Alicia  אליסיה
Alicia   אליסיה - מוגדלת  Alicia   אליסיה על סרטן Triactis צורבנית
Boloceroides צורבנית מתפרקת
Aiptasia אפטסיה


Edwardsiid  אדוארדסיה
Caliactis   שושנתן הנזירן Nemanthus    שושנת האוכמן
Cerianthus שושנת הנרתיק
Crianthus  צרייאנט בהיר Cerianthus larva פגית שלDiscosoma דיסקנית
Discosoma דיסקנית
Rhodactis   רודית
Echinopora  דיסקנית הפטמות Ricordea ריקורדיאה
Actinodiscus  שושנת הכדורים

B. Probable identification of Hydrozoans ***  ב. זיהוי משוער להידרתיים -פוליפים ומדוזותLytocarpus נוצנית זיפנית
Plumularia   נוצנית מקרינה
Dynamena  זוגנית
Obelia  (אובליה (פוליפ
Obelia medusa (אובליה (מדוזה
Aequorea hydromedusa אקווריאה


Halocordyle שיחנית
Eudendrium שיחנית
Larsonia לרסוניה
Tubularia  טובולריה
 Vellela (מפרשן (נדיר מאד בים סוף     
Hydractinia (הידרקטיניה (מוגדל

Millepora dichotoma צורבן מסועף  Millepora platyphylla צורבן משוטח
            Distichopoda צורבן סגול
Physophora hydrostatica סיפונופורות  Siphonophore ??   סיפונופור

C. Real Jellyfish - Scyphozoa ***  ג. מדוזות סוכךBox jelly צרעת ים מרובעת
Nausithoe polyp
מדוזת הספוגים

Nausithoe Medusa
מדוזת הספוגים - המדוזה
Aurelia aurita  אזנית זהבית
Aurelia Polyp    פוליפ של זהבית  Cassiopea קסיופיאה בשחיה
 
Cassiopea קסיופיאה Cassiopea polyp & ephira
קסיופיאה פוליפ ורפרפת
Thysanostoma גדיל-פה Pelagia  פלגית Pelagia  פלגית Crysaora זהובית

D. Ctenophores- Comb Jellies  ***  ג. נבוביים שאינם צורבים - מסרקניות

Leucothea מסרקן שביר
Mnemiopsis 
Unknown
Venus Girdle חגורת ונוס
Ctenoplana מסרקן זוחל
 Beroe  ברואה

***  The identification of the small coelenterates - group B - is questionable. Some ID's are described in the following book . ן   ***

 Vine, P. (1966) Red Sea Invertebrates   . IMMEL Publishing, 224 pages   ההגדרה של הנבוביים הקטנים,- קבוצה ב  בעיקר, לוקה בחסר מחוסר מידע אמין