ספוגים ממפרץ אילת ** Sponges from the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


 Identified sponge genera   ***   (סוגי ספוגים שזוהו (ט.ל.ח


 

    


Calcareous sponge    ספוג גירני 

    Clathrina (pic from the Med. Sea) possible Clathrina 
Leucetta   לאוצטה       
 


Pione vastifica   קודחן אדום
Cliona  קודחן ? ירוק
Biemna ehrenbergi ארובן  Theonella swinhoei
sponge w/  ophiuroids or worms
Dercitus bucklandi Tethya  תפוזון Mycale w/ medusa polyps

Stylissa carteri  
Acanthella sp Mycale   דסמון Amphimedon chloros
Latrunculia magnifica Negombata magnifica
Niphates rowi.
Siphonochalina siphonella
callispongia cf crassa
Callyspongia paralia Crella cyathophora


הערה: ההגדרה של ספוגים היא עניין למומחים ונעשית במעבדה. לכן מספר המינים המצולמים במפרץ חסרי זהוי בטוח. מי שיכול להציע הגדרות מוזמן לעשות זאת


Unknown sponge genera  ** 1-20   **    ספוגים מאילת שלא זוהו
unknown 1
unknown 4 unknown 5 unknown 6 unknown 7unknown 8 unknown 10 unknown 11 unknown 13 unknown 14

unknown 16
  unknown   17
unknown 18
unknown 19
  unknown 20

Note: Effort was made to identify the local sponge species. Still  many remain unknown. Experts are encouraged to offer identification