מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Sipunculida מערכת תולעי בטנה

תולעי בטנה הם דמויי-תולעים, שצורתם מאורכת או גלילית כצורת הבוטן ולה ספק-זנב ספק-חדק מאורך. ן. 
Family Phascolosomatidae משפחתסיפונית האלמוגים
Phascolosoma cf agassizii                                     Photo: J. Dafni
סיפונית
Phascolosoma sp.


Photo: A. Diamant 2018