מיון אלמוגי אבן על פי משפחות וסוגים 
Family Acroporidae  Verrill, 1902  משפחת שיטיים
מקודם:  משפחת חרירניים -  Formerly Poritidae
 Alveopora
הסוג זרוענית

אלמוג גוש, שזרועות הפוליפים שלו פתוחים בשעות היום, ומכסים על השלד. מספר הזרועות
תמיד 12. נבדלים זה מזה בגודל, צורת הפוליפ והשלד. לפחות 5 מינים ידועים מאזורנו

(תמיהה מדוע הפרידו את זרוען וזרוענית לשתי משפחות נפרדות ויש הרבה דיבורים על הנושא Goniopora VS Alveopora  
לי יש תמונה המראה במושבה אחת פוליפים עם מספר שונה של זרועות, שהם אחד הסימנים להבדיל ביניהם)  

I humbly express my wonder as to the decision to separate Alveopora from Goiopora to different families,
which seems to invoke some opposition in the Internet.
 I publish here a picture showing polyps in one colonysome with 12 and others with 24 tentacles.

  Key to expected Red Sea Alveopora species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
general view מבט כללי    alive חי
שלד  Skeleton 
Previously recorded *
זרוענית עמודית
Alveopora daedalea
(Forskal, 1775)
מושבה עמודית
קוטר הגביע 3-2 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Seychelle)
Photo: JEN Veron (Seychelle)
Photo: AIMS * confirmed for Eilat, Aqaba

זרוענית דקת זרועות
Alveopora allingi
Hoffmeister, 1925
קוטר הגביע 4 מ"מ
MCE אלמוג עומק
תפוצה אוק' הודי-פציפי דרום ים סוף

Accepted by WoRMS

Photo: J. Veron SW Australia
Photo: Z. Livnat./ JEN Veron
Photo: AIMS
Eyal & Loya (Mesophotic)


זרוענית עינונית
Alveopora ocellata
Wells, 1954
קוטר הגביע 4 מ"מ
MCE אלמוג עומק
תפוצה אוק' הודי-פציפי דרום ים סוף
Accepted by WoRMS
G. Eyal et al. 2015 flouresence

Photo: J. Veron (Marshall Ids.) Eyal & Loya (Mesophotic)
זרוענית יפהפיה
Alveopora tizardi
Bassett-Smith, 1890
מאופיין בעיבוי קצה זרועותת הציד
קוטר הגביע גדול מ- 2 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: S. Shafir (Eilat)
Photo: V. Taylor (indonesia)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba
זרוענית ירקרקת
Alveopora cf viridis
Quoy & Gaimard, 1833
מאופיין במבנה עמודי
קוטר הגביע קטן מ-2 מ"מ
תפוצה אוק' הודי וים סוף
Endemic Red Sea and Maldives
Accepted by WoRMS
Photo:JEN Veron 
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo:AIMS (Red Sea)
** confirmed for Sinaiזרוענית מורטנסן
Alveopora mortenseni
Crossland 1952
אלמוג עומק 20-72 מ'
קוטר הגביע קטן מ-2 מ"מ
תפוצה ים סוף
Endemic Red Sea?
= A. allindi
= Unaccepted by WoRMSן

Photo: Eyal & Loya (Eilat)

Photo: Eyal & Loya (Eilat) Eyal & Loya (Mesophotic)
The difference between
the two genera - Alveopora
and Goniopora is based
among
other differences
  on number  of  tentacles:
-12 for Alveopora
and 24 for Goniopora.
This picture shows that
this distinction is rather
fluid. This Alveopora has
polyps with both 12 and
24 tentacles
ההבחנה בין שני הסוגים
Alaveopora/Goniopora

  בין היתר לפי מספר
 זרועות הצייד: לסוג
12  זרועות ולסוג    Alveopora
24   Goniopora

התמונה המצורפת מראה כי
תכונה זו היא די גמישה ובאותה
מושבה יש פוליפים משני הסוגים
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain