מיון אלמוגי אבן על פי משפחות וסוגים 
Family Acroporidae  Verrill, 1902  משפחת שיטיים
Poritidaea -  ממקומו במשפחת חרירניים
מקודם
genus  Alveopora הסוג אזרועית
מקודם - זרוענית
אלמוג גוש, שזרועות הפוליפים שלו פתוחים בשעות היום, ומכסים על השלד. מספר הזרועות
תמיד 12. נבדלים זה מזה בגודל, צורת הפוליפ והשלד. לפחות 5 מינים ידועים מאזורנו

(תמיהה מדוע הפרידו את זרוען וזרוענית לשתי משפחות נפרדות ויש גם דף ברשימתנו בנושא Goniopora VS Alveopora  
- לי יש תמונה המראה במושבה אחת פוליפים עם מספר כפול של זרועות, שהם אחד הסימנים להבדיל ביניהם)  

I humbly express my wonder as to the decision to separate Alveopora from Goniopora to different families,
which seems to invoke some debates in the Internet.
 I publish here a picture showing polyps in one colony some with 12 and others with 24 tentacles.

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
general view מבט כללי    alive חי
שלד  Skeleton 
Previously recorded *
אזרועית עמודית
Alveopora daedalea
(Forskal, 1775)
מושבה עמודית
קוטר הגביע 3-2 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Seychelle)
Photo: JEN Veron (Seychelle)
Photo: AIMS * confirmed for Eilat, Aqaba

אזרועית דקת זרועות
Alveopora allingi
Hoffmeister, 1925
קוטר הגביע 4 מ"מ
MCE אלמוג עומק
תפוצה אוק' הודי-פציפי דרום ים סוף

Accepted by WoRMS

Photo: J. Veron SW Australia
Photo: Z. Livnat./ JEN Veron
Photo: AIMS
Eyal & Loya (Mesophotic)


אזרועית עינונית
Alveopora ocellata
Wells, 1954
קוטר הגביע 4 מ"מ
MCE אלמוג עומק
תפוצה אוק' הודי-פציפי דרום ים סוף
Accepted by WoRMS
G. Eyal et al. 2015 flourescence

Photo: J. Veron (Marshall Ids.) Eyal & Loya (Mesophotic)
אזרועית יפהפיה
Alveopora tizardi
Bassett-Smith, 1890
מאופיין בעיבוי קצה זרועותת הציד
קוטר הגביע גדול מ- 2 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: S. Shafir (Eilat)
Photo: V. Taylor (indonesia)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba
אזרועית ירקרקת
Alveopora cf viridis
Quoy & Gaimard, 1833
מאופיין במבנה עמודי
קוטר הגביע קטן מ-2 מ"מ
תפוצה אוק' הודי וים סוף
Endemic Red Sea and Maldives
Accepted by WoRMS
Photo:JEN Veron 
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo:AIMS (Red Sea)
** confirmed for Sinai
The difference between
the two genera - Alveopora
and Goniopora is based
among
other differences
  on number  of  tentacles:
-12 for Alveopora
and 24 for Goniopora.
This picture shows that
this distinction is rather
fluid. This Alveopora has
polyps with both 12 and
24 tentacles
ההבחנה בין שני הסוגים
Alaveopora=Goniopora

  בין היתר הם לפי מספר
 זרועות הצייד בפוליפ: לסוג
12  זרועות ולסוג  -  Alveopora
24 =  Goniopora
שע"פ הגדרה רצנטית שייכים למשפחות שונות
התמונה המצורפת מראה כי
תכונה זו היא די גמישה ובאותה
מושבה יש פוליפים משני הסוגים
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000