מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
משפחות
Families Deltocyathidae & Caryophylliidae  פיטרות מעמקים

אלה משפחות בתת-סידרה של אלמוגים יחידנים, שלרוב אינם צמודים למצע בבגרותם. נבדלים
בצורות - עגולים לעומת אליפסיים, צורת המחיצות, ושינון שפת המחיצה

Thiese are famiies of - mainly - solitary unattached polyps, differing in shape -
Round or elipsoid, shape and dentition of septa and margins


מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Families Deltocyathidae & Caryophylliidae
 משפחות של פיטרות מעמקים

Deep water mushroom corals


מבט כללי/ בטבע
general view
שלד
Skeleton

Previouly reported*פיטרת מעמקים
Deltocyathus orientalis
(Duncan, 1876 )
חסרי זואוקסנטלות
Azooxanthellate
Deltocyathidae
נשלו מעומק 300 מ' בקירבת אילת
Small species dredged from
300m deep sandy bottom

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Accepted by WoRMS


Ongoing reaearch on
 this species
takes place in Eilat
Interuniversity Institute
(IUI)
פיטרה טפילה
Heterocyathus aequicostata
Edwards & Haime, 1848
Azooxanthellate
Caryophyllidae
גדלה על קונכיות חלזונות חיים
בעומק 100-20 מטר
Lives on living gastropod shells
20-100m deep sandy bottom

Photo: J. Dafni (Eilat)
Accepted by WoRMS

B. For species recorded from North Red Sea and/or reported
from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain