מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
 Caryophylliidae   משפחת פטרות-מעמקים ;גביעוניתיים  
 

Fam. Caryophylliidae &
Deltocyathidae
דף ירוק - על פי דיווח
אלה משפחות בתת-סידרה של אלמוגים יחידנים, שלרוב אינם צמודים למצע בבגרותם. נבדלים
בצורות - עגולים לעומת אליפסיים, צורת המחיצות, ושינון שפת המחיצה

These are famiies of - mainly - solitary unattached polyps, differing in shape -
Round or elipsoid, shape and dentition of septa and margins
מבט כללי/ בטבע
general view
שלד
Skeleton

Previouly reported*פטרת-מעמקים
Deltocyathus orientalis
(Duncan, 1876 )
חסרי זואוקסנטלות
Azooxanthellate
Deltocyathidae
נשלו מעומק 300 מ' בקירבת אילת
Small species dredged from
300m deep sandy bottom

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Accepted by WoRMS

ים תיכוני

גביעון מושבתי
Polycyatus fuscomarginatus
(Klunzinger, 1879 )
חסרי זואוקסנטלות
Azooxanthellate
תואר במקורו מים סוף
נשלו מעומק 300 מ' בקירבת אילת
Small species dredged from
300m deep sandy bottoms
Accepted By WoRMS

Photo: Wikipedia
Photo: wikipediaOngoing reaearch on
 this species
takes place in Eilat
Interuniversity Institute
(IUI)      גביעון
  גביעון-תולעת
Heterocyathus aequicostata
Edwards & Haime, 1848
Azooxanthellate
Caryophyllidae
גדלה על קונכיות חלזונות חיים
בעומק 100-20 מטר
Lives on living gastropod shells
20-100m deep sandy bottom

Photo: J. Dafni (Eilat)
Accepted by WoRMS