אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Suborder Stolonifera
תת-סידרת שלוחנאים
Family Briareidae משפחת שלוחניים

במשפחה סוג אחד, של אלמוגים שרועים

General View  מבט כללי
 Close view מקרוב
Previously reported by


שלוחן
Briareum hamrum (Gohar, 1948)
אלמוג שרוע. קרומי. הפוליפים מסוג אחד, ירקרקים
Clavularia hamra - ידוע בשמו הקודם

Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Det: Benayahu 1983
Benayahu,Y. 1983 in A. Alon: Plants & animals of Israel Encyclopedia Vol. 4 Aquatic Life. Ministry of Defense, Soc.Protection Nature