מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Lobophyllidae משפחת אבוקניים
Echinophyllia הסוג קוצנית
לשעבר נקרא בשמו של רזי כהן ז"ל
אלמוג כיסוי, שהפוליפים שלו מוגבהים מעל המצע, ומחיצות הפוליפ דוקרניות
עבר ממשפחת
PECTINIDAE

Echinophyllia 
Colonies are encrusting, laminar or foliaceous. Corallites variable, with walls ranging from absent in immersed corallites to well developed in tubular corallites, directed upwards or not strongly inclined Septa exsert even when corallite walls are absent or poorly developed. Columellae well developed Dentations coarse, often prominent, giving setpo-costae a spiky appearance. Pits occur at the intersection of septo-costae, intercostal slits asbent
  Key to Red Sea expected Echinophyllia species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 general view מבט כללי חי alive
 שלד  Skeleton 
Previousely reported *


קוצנית גסה
Echinophyllia aspera
(Ellis & Solander, 1788)
הגביעים מוסווים, גביע מרכזי לא ניכר או חסר
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Dampier
and Great Barrier Reef)

Photo: JEN Veron  (GBR)
J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba
* Report based on Furman & Al-Moghrabi 2003 and / or  **Veron 2000
B. For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain