מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת אלמוגניים
 
 
GENUS Oulophyllia  הסוג אבוקנית

Erythrastrea 
מקודם ים-סופית    
Flabello-meandroid - סוג יחודי לים סוף. הפוליפים אליבא ד' וורון הם מטיפוס מיוחד
Endemic to the Red Sea with Flabelo-meandroid skeleton,

שם הסוג בוטל ובמקומו נכנס הסוג המתואר כאן. לפי גירסה אחרת הסוג שייך לאבוקניים

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identitiy is certain
 General View מבט כללי חי Alive
באילת in Eilat
שלד  Skeleton
prevously reported*
  

אבוקנית דפדפית
Oulophyllia wellsi
(Ma, 1959)
אנדמי אך נדיר. נמצא באילת ובעקבה
אלמוג עומק  0-45 מ'
תפוצה ים סוף בלבד
Endemic to the RS  
Accepted by WoRMS
 Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
* Reported from: Aqaba
 MCE  Eyal&Loya
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000