מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Poritidae משפחת חרירניים
Goniopora הסוג זרוען
אלמוג גוש, שזרועות הפוליפים שלו פתוחים בשעות היום, ומכסים על השלד. מספר הזרועות
תמיד גדול מ-12, לרוב 24*. לפחות 10 מינים ידועים מאזורנו. 
ההבחנה בין המינים היא על פי גודל הפוליפ, ומבנה הגביע הגירי, והיא למומחים בעיקר
Massive, branching or encrusting .Corallites are very small (to 2mm diameter), only 2 septal cycles developed
Colony surfaces of massive colonies have irregular umps distinctive to this genus and form helmet-shaped colonies
The smooth and solid appearance of the colony surface is due to the dense arrangement and small size of corallites
and the crowded, granulated skeletal structure inside the corallites

Key to expected Red Sea Goniopora species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
  General view בטבע
 Alive חי  שלד  Skeleton Previously recorded*
זרוען סביני
Goniopora savignyi
(Dana, 1846)
קוטר הגביע 2 מ"מ
מאופיין במבנה עמודי
תפוצה: אנדמי לים סוף

Accepted by WoRMS
Photo:  JEN Veron (Red Sea)
E. Gavish ( Sinai)
Photo:  JEN Veron (Red Sea)
J. Dafni (NR Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
* confirmed for Eilat
זרוען משוטח
Goniopora planulata
(Ehrenberg, 1834)
מאופיין במבנה משוטח
קוטר הגביע 3 מ"מ
תפוצה: אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Goniopora planulata

Photo:  JEN Veron (Seychelles) Photo:  JEN Veron (Seychelles)
J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
V. Chenat (HUJI collection)
* confirmed for Eilat, Aqaba 
זרוען עמודי
Goniopora columna
Dana, 1846
מאופיין במבנה עמודי
קוטר הגביע >5 מ"מ
תפוצה: אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo:  JEN Veron
(W Australia, GBR))
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (GBR) * confirmed for Eilat, Aqaba
זרוען ריסני
Goniopora ciliatus
Veron, 2000
קוטר הגביע 3-5 מ"מ
מאופיין בזרועות ארוכות
תפוצה: אנדמי לים סוף ודרום ערב
Accepted by WoRMS
Photo:  JEN Veron (Red Sea) Photo:  JEN Veron (Red Sea)
J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS (Red Sea) ** confirmed for Sinai

זרוען קטן
Goniopora pedunculata
(Quoy & Gaimard, 1833)
Formerly
Goniopora minor

Crossland, 1952
קוטר הגביע 2 מ"מ
מאופיין בזרועות קצרות
תפוצה: אנדמי לים סוף ודרום ערב
Changed by WoRMS
Photo: Turak & De Vantier (RS)
Photo: E. Lovell, GBR

Reported Eyal et al. 2015 MCE


זרוען סומאלי 
Goniopora somaliensis
Vaughan 1907
קוטר הגביע 3-4 מ"מ
מאופיין בזרועות קצרות
תפוצה: אנדמי לים סוף ודרום ערב

Accepted by WoRMS
Photo: J. Veron (Madagacar)
Photo: J. Veron (Tanzania)
Photo: J. Veron (Sinai) Reported Eyal et al. 2015 MCE

The difference between
the two genera - Alveopora
and Goniopora is base among
other differences by the number
 of  tentacles -12 for Alveopora
and 24 for Goniopora.
This picture shows that
this difference does not always 
apply. T
his Alveopora has polyps
 with both 12 and 24 tentacles
ההבחנה בין שני הסוגים
Alaveopora ו-Goniopora
מבוססת בין היתר לפי מספר
 זרועות הצייד: לסוג
12  ו -  24    Alveopora
  Gonioporaל -
התמונה המצורפת מראה כי
תכונה זו היא די גמישה ובאותה
  מושבה יש פוליפים משני הסוגים
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain