מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Poritidae Link, 1807 משפחת חרירניים
 Genus Goniopora הסוג זרוען
דף ירוק - מינים מזוהים ומין המסומן בצהוב - זיהוי מפוקפק

אלמוג גוש, שזרועות הפוליפים שלו פתוחים בשעות היום, ומכסים על השלד. מספר הזרועות

תמיד גדול מ-12, לרוב 24*. לפחות 10 מינים ידועים מאזורנו. 
ההבחנה בין המינים היא על פי גודל הפוליפ, ומבנה הגביע הגירי, והיא למומחים בעיקר


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
  General view בטבע
 Alive חי  שלד  Skeleton Previously recorded*
זרוען סביני
Goniopora savignyi
(Dana, 1846)
קוטר הגביע 2 מ"מ
מאופיין במבנה עמודי
תפוצה: אנדמי לים סוף

Accepted by WoRMS
Photo:  JEN Veron (Red Sea)
E. Gavish ( Sinai)
Photo:  JEN Veron (Red Sea)
J. Dafni (NR Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
* confirmed for Eilat
זרוען משוטח
Goniopora planulata
(Ehrenberg, 1834)
מאופיין במבנה משוטח
קוטר הגביע 3 מ"מ
תפוצה: אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Goniopora planulata

Photo:  JEN Veron (Seychelles) Photo:  JEN Veron (Seychelles)
J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
V. Chenat (HUJI collection)
* confirmed for Eilat, Aqaba 
זרוען עמודי
Goniopora columna
Dana, 1846
מאופיין במבנה עמודי
קוטר הגביע >5 מ"מ
תפוצה: אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo:  JEN Veron
(W Australia, GBR))
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (GBR) * confirmed for Eilat, Aqaba
זרוען ריסני
Goniopora ciliatus
Veron, 2000
קוטר הגביע 3-5 מ"מ
מאופיין בזרועות ארוכות
תפוצה: אנדמי לים סוף ודרום ערב
Accepted by WoRMS
Photo:  JEN Veron (Red Sea) Photo:  JEN Veron (Red Sea)
J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS (Red Sea) ** confirmed for Sinai
זרוען קטן
Goniopora pedunculata
(Quoy & Gaimard, 1833)
קוטר הגביע 2 מ"מ
מאופיין בזרועות קצרות
תפוצה: אנדמי לים סוף ודרום ערב
Changed by WoRMS
Photo: Turak & De Vantier (RS)
Photo: E. Lovell, GBR

Reported Eyal et al. 2015 MCE


זרוען סומאלי 
Goniopora somaliensis
Vaughan 1907
קוטר הגביע 3-4 מ"מ
מאופיין בזרועות קצרות
תפוצה: אנדמי לים סוף ודרום ערב

Accepted by WoRMS
Photo: J. Veron (Madagacar)
Photo: J. Veron (Tanzania)
Photo: J. Veron (Sinai) Reported Eyal et al. 2015 MCE
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000