מיון אלמוגי אבן על פי משפחות

 מחלוקת  - Debate
Family
Poritidae
Link, 1807 משפחת חרירניים

  Genus Goniopora הסוג זרוען
 
זה מול זה בשתי משפחות שונות  -
Family Acroporidae 
Verrill, 1902  משפחת שיטיים
  Genus Alveopora הסוג אזרועית
ראו את הדמיון והשוני בין שני מינים-סוגים-משפחות בדף הבא אחריוA. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
  General view בטבע
 Alive חי  שלד  Skeleton Previously recorded*
Photo:  JEN Veron (Seychelles) Photo:  JEN Veron (Seychelles)
J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
V. Chenat (HUJI collection)
* confirmed for Eilat, Aqaba 
זרוען עמודי
Goniopora columna
Dana, 1846
מאופיין במבנה עמודי
קוטר הגביע >5 מ"מ
תפוצה: אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo:  JEN Veron
(W Australia, GBR))
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (GBR) * confirmed for Eilat, Aqaba

זרוען קטן
Goniopora pedunculata
(Quoy & Gaimard, 1833)
קוטר הגביע 2 מ"מ
מאופיין בזרועות קצרות
תפוצה: אנדמי לים סוף ודרום ערב
Changed by WoRMS
Photo: Turak & De Vantier (RS)
Photo: E. Lovell, GBR

Reported Eyal et al. 2015 MCE
     
אזרועית דקת זרועות
Alveopora allingi
Hoffmeister, 1925
קוטר הגביע 4 מ"מ
MCE אלמוג עומק
תפוצה אוק' הודי-פציפי דרום ים סוף

Accepted by WoRMS

Photo: J. Veron SW Australia
Photo: Z. Livnat./ JEN Veron
Photo: AIMS
Eyal & Loya (Mesophotic)
אזרועית יפהפיה
Alveopora tizardi
Bassett-Smith, 1890
מאופיין בעיבוי קצה זרועותת הציד
קוטר הגביע גדול מ- 2 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: S. Shafir (Eilat)
Photo: V. Taylor (indonesia)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba

The difference between
the two genera - Alveopora
and Goniopora is base among
other differences by the number
 of  tentacles -12 for Alveopora
and 24 for Goniopora.
This picture shows that
this difference does not always 
apply. T
his Alveopora has polyps
 with both 12 and 24 tentacles
ההבחנה בין שני הסוגים
Alaveopora ו-Goniopora
מבוססת בין היתר לפי מספר
 זרועות הצייד: לסוג
12  ו -  24    Alveopora
  Gonioporaל -
התמונה המצורפת מראה כי
תכונה זו היא די גמישה ובאותה
  מושבה יש פוליפים משני הסוגים
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000