מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Lobophyllidae משפחת קוצניים
 
  הסוגים 
 אבוקן
Lobophyllia
Symphyllia  סימפיליה

Click to enlarge בכל התמונות לחץ להגדלה
מיני הסוג הזה דומים מאד זה לזה, וההבחנה היא בעיקר למומחים

Key to expected Red Sea Lobophyllia (After Veron, 2000)*
Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

Species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי  Natural View
     באקווריון  Aquarium
חי  Alive
שלד  Skeleton
Previously reported*
0

אבוקן קוצני
Lobophyllia corymbosa
Forskal, 1775
לחץ בתמונה שמאלית להשוואה בין שני
מיני האבוקן בטבע
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS 
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW, Eilat) Photo: S. Einbinder/J. Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (IUI Eilat)
* confirmed for Eilat, Aqaba
פוליפים בודדים של אבוקן קוצני
Solitary  polyps of
Lobophyllia corymbosa
Forsskal, 1775
newly settled ?
הגדרה זמנית - Tentative ID


Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: Y. Horoszowski (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: Y. Horoszowski (Eilat)אבוקן המפריך
Lobophyllia hemprichii
(Ehrenberg, 1834)
מין רב גוני המופיע במופעים שונים
- ראה למטה
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
.Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW, Eilat)
JEN Veron (Philippines)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)/
J. Dafni_Eilat 2017
Photo: V. Chenat (Eilat)
* confirmed for Eilat, Aqaba

אבוקן הטאיי
Lobophyllia hattaii
Yabe & Sugiyama, 1936
מין נדיר שנצפה באילת ובעקבה
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J. Dafni (CW, Eilat) Photo: JEN Veron (GBR) Photo: JEN Veron (GBR)
* confirmed for Aqaba  אבוקן  יחידאי
  solitary Lobophyllia
Lobophyllia sp. unknown
Possibly first corallites
of L. hemprichii
known locally as Balanophyllia
but it is an error since
it is
 
zooxanthellate  מין זה הוא 
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: M. Levin \J.Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
  * Obsevation in Aqaba 


אבוקן ים-סופי
Lobophyllia erythraea

(Klunzinger, 1879)
 משמשneuso תפוצה מערב אוק' הודי וים סוף

Changed  by WoRMS

Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: E. Turak, (Red Sea)
Photo: T. Flanzman (Eilat) Both Photo: J. Veron (Red Sea)
*Confirmed for Aqaba

אבוקן פיטרי
 
Lobophyllia agaricia
(Milne Edwards & Haime, 1849)
מקודם  Symphylia
הגדרה לא בטוחה Id tentative
תפוצה אוק' הודי וים סוף

Changed by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Bkgr: E. Lovell (AIMS, GBR)
Photo: J. Dafni (Eilat) Both Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:JEN Veron (GBR) ** Confirmed for South Red Sea
 ** Below: Polymorphism in Lobophyllia      CW = Coral World Aquaria  למטה: רבגוניות צורתית באבוקן Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: O. Lederman (Eilat) Photo: M. Levin (Eilat) (CW Eilat) Photo: JEN Veron (GBR) Photo: J. Dafni (CW Eilat)
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000