מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Plerogyridae Rowlett, 2020 משפחת בועתניים

GENUS  Blastomussa   הסוג תפרחת

Mussidae
מקודם היו במשפחת


שני המינים פעילי-יום, המציגים תפרחת יפהפיה, נבדלים בגודל הפוליפ, וצורת השלד


דף ירוק - זיהוי בטוח. שמות חדשים יוצגו באדום

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View   מבט כולל חי  Alive
שלד Skeleton
Previously reported*תפרחת קטנת-פרחים
Blastomussa merleti
{Wells, 1961)
corallites < 7 mm
פוליפים קטנים מ- 7 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted By WoRMS
Photo: IUI RVE 2019 (Eilat)
J. Dafni CW aquarium
Photo: O. Lederman (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for MCE Eilat
Eyal & Loyaתפרחת גדולת-פרחים
Blastomussa wellsi
Wijsman-Best, 1973
corallites 7-14 mm
פוליפים 7-14  מ"מ

תפוצה אוק' הודי-פציפי,
נדיר בים סוף

Accepted By WoRMS
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo:J. Dafni (Eilat CW)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba

תפרחת לויה
Blastomussa loyai
Head, 1978

תפוצה  מרכז ים סוף

Accepted By WoRMS


דווח ממרכז ים סוף
Details are missing

Photo: J. Dafni   Both species of Blastomussa in same aquarium (Coral World Eilat)

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000