מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Plerogyridae משפחת סכיניתיים
קודם Mussidae
Blastomussa הסוג תפרחת
שני המינים פעילי-יום, המציגים תפרחת יפהפיה, נבדלים בגודל הפוליפ, וצורת השלד


Blastomussa 
Colonies are phaceloid with erect cylindrical corallites 
Corallites costae with narrow edge-zone and a delicate epitheca 
Septal dentations low, rounded and lobate 
Columellae coarsely trabecular, small 
Polyps as described for this family but do not form concentric rings 
Key to expected Red Sea Blastomussa species  (after Veron 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View   מבט כולל חי  Alive
שלד Skeleton
Previously reported*תפרחת קטנת-פרחים
Blastomussa merleti
Wells, 1961
corallites < 7 mm
פוליפים קטנים מ- 7 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted By WoRMS
Photo: IUI RVE 2019 (Eilat)
J. Dafni CW aquarium
Photo: O. Lederman (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for MCE Eilat
Eyal & Loyaתפרחת גדולת-פרחים
Blastomussa wellsi
Wijsman-Best, 1973
corallites 7-14 mm
פוליפים 7-14  מ"מ

תפוצה אוק' הודי-פציפי,
נדיר בים סוף

Accepted By WoRMS
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo:J. Dafni (Eilat CW)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba

Photo: J. Dafni   Two species of Blastomussa in aquarium (Coral World Eilat)

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000