אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Nidaliidae משפחת סעיפיתיים

Corals of this family are gorgoniam-like, but they differ
In the absence of a central axis and skeletal sclerites fusion
One genus in our region

במשפחה זו אלמוגים דמויי-גורגוניות הנבדלים מגורגוניות
בהעדר ציר שלד מרכזי ואיחוי מחטי השלד. סוג אחד באזורנ
ו


General View   מבט כללי General View   מבט כללי  Detail  פרטים מוגדל
Previously reported from RSסעיפית

Siphonogorgia sp.

אלמוג צבעוני בגוונים שונים. צבע הפוליפים לבן
Polyps grow in one plane.They are
yellow or orange.Many spicules
around polyps
Accepted by WoRMS

Photo: M. Wunsch* (North Red Sea)  Photo: A. Colorni (Eilat)
Photo: Unknown (Dafni?)
Det: after Fabricius & Alderslade*סעיפנית
Chironephthya sp.

אלמוג צבעוני בגוונים שונים. צבע הפוליפים ורוד,
לעתים דו-גווני. הגדרה זמנית
Polyps monomorphic.Color pink, white or purple
Variable. Temporary Identification
Accepted by WoRMS
Photo: R. Steen * (PNG)
 Photo: S. Ayalon (CW, Eilat) Det::  K. Fabricius (in letter)
*Fabricius, K. & P. Alderslade (2001) Soft Corals and Sea Fans AIMS, Australia