מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת רכסניים

Faviidae קודם: משפחת אלמוגניים

Genus Platygyra הסוג מוחן

הסוג מוחן מצטיין בגביעיו הנחבאים בעמקים שבין קירות מפותלים כקפלי המוח. המינים נבדלים ברוחב הקירות, בעומק השקעים שבכל אחד כמה פיות (פוליצנטריים)
ובעקביות הצורה
המפותלת. בשני מינים למשל חלק מהגביעים נבדלים משכניהם בקירות יחידניים (מונוצנטריים)  לסוג זה מצטרפים (למטה) הסוג מוחן-אטום
- נבדל מהמוחן, אך נשארת הצורה הפיתולית האפיינית. מין נוסף של אלמוג פיתולי הוא גירוסמיליה, הנמנה על משפחה אחרת

The brain coral genus Platygyra is typically of two types, the monocentric polyps, and meandroid valleys winding like the walls of the human brain.
 Species differ in dividing walls width depth of depressions and consistenct of meandroid Winding. To the Platygyra are added another brain coral genus,  rare in the Northern Red Sea region, Leptoria. Another somewhat similar coral is Gyrosmilia that  belongs to  another coral family  Meandrinidae. There are considerable differences in the skeletal forms and colors of living coral. Identification was based on the keys and description in the  book  "Corals of the World" and the website "Corals  of the World online",  with the authorship  of Prof. Charlie Veron.
 The Key attached below was modified for the known species  from Northern Red Sea, The "Coral terminology" can be found by clicking the
 "Content button" in the top of this page.

  Key to Red Sea Platygyra and Leptoria* species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

Platygyra הסוג מוחן

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain General View  מבט כללי חי  Alive
שלד  Skeleton
Previously reported*


מוחן בשרני
Platygyra carnosa
Veron, 2000
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Y.Horoszowski (Eilat)
Photo:  AIMS
Bakg: Photo: J. Dafni (Eilat)
** Confirmed for : Sinai


מוחן מצוי
Platygyra daedalea
(Ellis & Solander, 1786)
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMSPhoto: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR) Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo:  AIMS
. Chenat (HUJI coll.)
 * Confirmed for : Eilat, Aqaba

מוחן עב-רכסים
Platygyra lamellina
(Ehrenberg, 1834)
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMSPhoto: J. Dafni (Eilat)
M. Stafford-Smith (AIMS)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
J. Dafni (sample, Eilat)
* Confirmed for : Eilat, Aqaba


*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000

. For B. species recorded from North Red Sea and/or  Reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain