מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Merulinidae משפחת רכסניים
Merulina הסוג שחרור

למיני הסוג הזה סימנים מבלבלים: באחד המינים שחרור רחב הקורליטים מסודרים לאורך עמקים כמו של המוחן, אך
הוא למינרי (לוחייתי) ושרוע לרוב, ולרוב יוצר בליטות מתרוממות. השני שחרור שר, הקורליטים נפרדים, מונוצנטריים, בדומה
 למיני אלמוגניים, והקירות ביניהם נמוכים ומעוגלים. למין השני יש כמה מופעים שמופיעים בשורה התחתונה כלא-מזוהים בודאות.
The species of this family are somewhat confusing: One has long and spreading thick walls in which the
polyps appearance bears some resemblance to Faviidae, and the other is polymorphic with monocentric
corallites. Both are basically plate-like. 

Key for Red Sea Merulina species (After Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General view מבט כללי close view  מבט מקרוב חי Alive
שלד  Skeleton
Previously reported *שחרור רחב
Merulina ampliata
(Pallas, 1766)

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: E. Lovell (GBR)
Photo: JEN Veron (GBR)
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqabaשחרור שר
Merulina scheeri
Head, 1983
נקרא ע"ש החוקר ג. שר
תפוצה אינדונזיה, ים סוף

Accepted by WoRMS
Photo: M. Stafford-Smith (Sinai)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bkgr: JEN Veron (Red Sea)
Photo: J. Dafni (CW Eilat) Photo: AIMS (Red Sea)
Both
** confirmed for North Red Sea
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000