מיון אלמוגי אבן על פי קבוצות-משפחות
Merulinidae Verrill, 1865 משפחת אלמוגניים 
  Genus Merulina הסוג  רב-צורות 
  
מקודם נקרא הסוג בעברית שחרור רב-גווני

הערה: סוג זה מחליף את האלמוגנים כזה שנבחר להוות את סוג על שבשמו קרויה המשפחה שאליה נכפפו סוגים רבים. למדענים התשובה

 Merulinidae vs. Favidae ?  מה קורה כאן
The species of this family are somewhat confusing: One has long and spreading thick walls in which the polyps appearance bears
 resemblance to Faviidae, and the other is polymorphic with monocentric corallites. Both are basically plate-like.  Merulinidae became
 the dominant - typical Group, while many families retained their former names - follow the text, and be aware to the changes.

דף ירוק - זיהוי חדש (כל המשפחה נקראת על שמו) וניכפפו לה סוגים ממשפחות שנפסלו. שמות עבריים שנקבעו מצויינים באדום
  
משפחות וסוגים כפופים לקבוצה זאת -
------------------------------------------
  תרגיל להכרת השמות העבריים בקבוצה זו

שובלית, אבוקנית, אלמוגנית
חרוטן , גון-פיה, מוחן
אלגומית, כוכבן, גבה-קובעת
פטמתית, גושי, מצלעון, גבענית

נסו למצוא את הסוגים הללו וללמוד להכירם

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General view מבט כללי close view  מבט מקרוב חי Alive
שלד  Skeleton
Previously reported *רב-צורות רחב
Merulina ampliata
(Pallas, 1766)

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS
Photo: E. Lovell (GBR)
Photo: JEN Veron (GBR)
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba רב-צורות שר
Merulina scheeri
Head, 1983
נקרא ע"ש החוקר ג. שר
תפוצה אינדונזיה, ים סוף

Accepted by WoRMS
Photo: M. Stafford-Smith (Sinai)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bkgr: JEN Veron (Red Sea)
Photo: J. Dafni (CW Eilat) Photo: AIMS (Red Sea)
Both
** confirmed for North Red Sea
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000