אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Plexauridae משפחת רותמניים

משפחת גורגונאים גמישים. צבעוניים

הערה: קבוצת הגורגונאים זכתה למיון לאחרונה, על ידי
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224.
הסיווג דלדהלן מבוסס על סימני מיון ואיורים בעבודה זו
הזיהוי איננו ודאי

General View  מבט כללי
Previously Reported


גורגוניה כוכבנית
Astrogorgia Verril 1868
 
Several species from south Sinai
and Red Sea:
A. lea
A. sara
A. milka
A. jiska
all described from Sinai & Red Sea
Accepted by Worms

Photo: I. Ben-tov (Eilat)
Grasshoff 2000

גורגוניה קוצנית
Echinogorgia sp.
בעיקר בדרום המפרץ


Accepted by Worms
Photo dead specimen: M. Grasshoff Grasshoff 2000
רותמן אמיתי
Euplexaura verril 1869
בעיקר בדרום המפרץ

Accepted by Worms
Photo dead specimen: M. Grasshoff Grasshoff 2000

מנלה
 
possibly
 Menella kanisa
 Grasshoff, 2000

נפוץ למדי

 במפרץ, בעומק בעיקר
Accepted by Worms
Photo: H. Rosenstein (Sinai)
Grasshoff 2000

אחי-רותמן
Possibly Paraplexaura
בעיקר בדרום המפרץ, בעומק

Accepted by Worms
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
No identification


לא ידוע              
Possibly
Bebryce sulfurea
Grasshoff, 2000
 
בעיקר בדרום המפרץ
Photo: Blatterer (Dahab)
No identification
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224 Frankfurt, Germany