אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Plexauridae משפחת רותמניים

משפחת גורגונאים גמישים. צבעוניים

הערה: קבוצת הגורגונאים זכתה למיון לאחרונה, על ידי
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224.
הסיווג דלדהלן מבוסס על סימני מיון ואיורים בעבודה זו
הזיהוי איננו ודאי

General View  מבט כללי
Previously Reported

גורגוניה כוכבנית
Astrogorgia Verril 1868
 
Several species from south Sinai
and Red Sea:
A. lea
A. sara
A. milka
A. jiska
all described from Sinai & Red Sea

Photo: I. Ben-tov (Eilat)
Grasshoff 2000
גורגוניה קוצנית
Echinogorgia sp.
בעיקר בדרום המפרץ
Photo dead specimen: M. Grasshoff Grasshoff 2000
רותמן אמיתי
Euplexaura sp.
בעיקר בדרום המפרץ
Photo dead specimen: M. Grasshoff Grasshoff 2000
מנלה
 
possibly  Menella kanisa
 Grasshoff, 2000
נפוץ למדי במפרץ, בעומק בעיקר
Photo: H. Rosenstein (Sinai)
Grasshoff 2000
אחי-רותמן
Possibly Paraplexaura
בעיקר בדרום המפרץ, בעומק
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
No identificationPossibly Bebryce sulfurea
 
בעיקר בדרום המפרץ
Photo: Blatterer (Dahab)
No identification
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224 Frankfurt, Germany