מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Pocilloporidae Gray, 1840 משפחת שיחניים  
-----------------------
תרגיל להכרת שמות עבריים של סוגים

Genus Pocillopora
הסוג שיחית
אלמוג שיחני נפוץ, הניכר בענפיו נושאי גבשושים חדים או קהים. הבדלים ניכרים
בעובי ובמידת חדות הגבשושיות

שיחן
סיכנית

נסו לזהות וללמוד את השמות

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General view מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton
Recently reported *
P_verrucosa_JD2.jpg שיחית גבשושית
Pocillopora verrucosa
(Ellis & Solander, 1786)
  מכיל יבלות בולטות ופחות. מושפע
ממכות הגלים
highly & less verrucate
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Bi-color variety
Photo: J. Dafni (Sinai)
Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: J. Dafni (Eilat)
AIMS (GB Reef)
** confirmed Red Sea
שיחית קרן-אייל
Pocillopora damicornis
(Linnaeus, 1758)
מאד וריאבילי, לעתים דומה לקודם
moderately verrucate in Eilat
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat) both
Photo: JEN Veron (W Australia)
J.  Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat?)
J. Dafni (Eilat)
** Confirmed Eilat, Aqaba


גולתן קירבי
Madracis asperula
(Veron & Pichon, 1976)
 

photo: J. Dafni Eilat?   Photo: Eyal& Loya, Eilat Photo: Veron, AIMS


השוואה בין שיחית קרן-איל (ימין) ושיחית גבשושית, משמאל

Comparison:Pocillopora verrucosa (L) P. damicornis (R)

Photo: JEN Veron


*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000