מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Pocilloporidae משפחת שיחניים
Pocillopora הסוג שיחית

אלמוג שיחני נפוץ, הניכר בענפיו נושאי גבשושים חדים או קהים. הבדלים ניכרים
בעובי ובמידת חדות הגבשושיות

Key to expected Red Sea Pocillopora (After Veron, 2000(

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General view מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton
Recently reported *
P_verrucosa_JD2.jpg שיחית גבשושית
Pocillopora verrucosa
(Ellis & Solander, 1786)
  מכיל יבלות בולטות ופחות. מושפע
ממכות הגלים
highly & less verrucate
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Bi-color variety
Photo: J. Dafni (Sinai)
Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: J. Dafni (Eilat)
AIMS (GB Reef)
** confirmed Red Sea
שיחית קרן-אייל
Pocillopora damicornis
(Linnaeus, 1758)
מאד וריאבילי, לעתים דומה לקודם
moderately verrucate in Eilat
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat) both
Photo: JEN Veron (W Australia)
J.  Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat?)
J. Dafni (Eilat)
** Confirmed Eilat, Aqaba

השוואה בין שיחית קרן-איל (ימין) ושיחית גבשושית, משמאל

Comparison:Pocillopora verrucosa (L) P. damicornis (R)

Photo: JEN Veron


*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
B. species recorded from North Red Sea and/or reported  from Eilat
and/or Aqaba whose identity is Uncertain