מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Meruilinidae  Verrill, 1865   משפחת רכסניים
Genus Goniastrea הסוג אלמוג-גוני
קודם Faviidae
הסוג אלמוג-גוני נבדל מקודמיו בגודל קטן יותר של פוליפים ובנוכחות "כתר" הבליטות האנכיות (עטרת עמודונים - פאליפורמיות) במרכז הגביע  בין המחיצות הפנימיות שניכרים גם על האלמוג החי. גם כאן יש הבדלים ניכרים בצורות השלד וצבעי האלמוג החי. מין בולט הוא אלמוג-גוני גממי,
.
Goniastrea differs from other Faviids by its smaller size and narrow common walls between neighboring corallites. It belongs to the family Faviidae. The Goniastrea species differ by size, by polyp shape - angular or rounded and porminent hillocks and presence of "palial lobes".  The colony polyps divide intra-tentacular division.  6 species in the Gulf, among which 2 are dubious. One species - G. australiensis can be mistaken as brain coral (Platygyra).  Identification can be done using the attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of the World" (2000).

Key to Red Sea Goniastrea species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע General view
חי  Alive
שלד Skeleton
Prevously reported*
אלמוג-גוני אדוארדס
Goniastrea edwardsi
Chevalier, 1971
מעוגל גביעים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: O. Lederman (Eilat)
JEN Veron (GBR)
Photo: O. Lederman (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron
BKGR:IUI collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba
אלמוג-גוני מסרקי
Goniastrea pectinata
(Ehrenberg, 1834)
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: M. Levin (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: M. Levin (Eilat)
JEN Veron (IP)
Photo: JEN Veron
V. Chenat (HUJI coll)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat

Goniastrea peresi2_JD.jpg

אלמוג-גוני גממי
Paramontastrea peresi
(Faure & Pichon, 1978)
תפוצה - אוק' הודי-ים סוף
גם בעומק***
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Tanzania)
J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Bakgnd: Y. Horoszowski
Photo: AIMS (Red Sea)
AIMS (IP)
כפילות עם Favites
אלמוג-גוני רשתני
Goniastrea retiformis
(Lamarck, 1816)
מזוות גביעים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: V. Chenat (Eilat)
J. Dafni. (Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: AIMS (GBR)
AIMS (GBR)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat
אלמוג-גוני כוכבני
Goniastraea stelligera (Dana, 1846)
פוליפים קטנים מ-5 מ"מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Formerly Favia stelligera
Accepted by WoRMS


Photo: K. Levy (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: O. Lederman (Eilat)
JEN Veron (GBR)
Photo:  AIMS
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Eilat

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000 / ***Eyal &Loya

For B. Species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain