מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Pocilloporidae משפחת שיחניים
Genus Seriatopora הסוג סיכנית


אלמוג נפוץ, דקיק עניפים, ששני מיניו נבדלים בצורת הענף
ובסידור האורכי - סריאלי - של הפוליפים


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General view  מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton
Previously reported*

סיכנית קהה
Seriatopora caliendrum
(Ehrenberg, 1834)
קצה ענף קהה, פוליפים
בשורות סדורות - נדיר
not tapered branches - rare
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Seriatopora caliendrum
Photo: Ed Lovell (Coral Sea)
J. Dafni (CW Eilat)

Photo: J.Dafni (CW Eilat)
apparently abberant specimen
Photo: AIMS (GBR)
* confirmed for Aqaba, Eilat
סיכנית חדה
Seriatopora hystrix
Dana, 1846
קצה ענף מחודד, פוליפים
בשורות פחות סדורות
tapered branches - uncommon
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Seriatopora hystrix

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)
 S. Shabtai (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
V. Chenat (Eilat)
* confirmed for Aqaba, Eilat
השוואה בין שיחית סיכנית חדה (ימין) וסיכנית קהה משמאל

Comparison:

 Seriatopora caliendrum (L) S. hystrix (R)
Photo: JEN Veron (W. Australia)


* Report based on Furman & Al-Moghrabi 2003 and / or  **Veron 2000