מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
 Family Plesiastreidae          משפחת גבעניתיים 
Plesiastrea הסוג גבענית
קודם FAVIIDAE

לגבענית פוליפים בולטים, הדומים לאלה של הסוג הקודם. גם אלה, התרבותם האל-מינית היא
חוץ-זרועית. המושבות קטנות ונוטות להוות כיסוי למצע. מין אחד נחשב על ידי המומחים לאלמוגן

Key for Red Sea Plesiastrea (After Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and / or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General view - מבט כללי חי   alive 
שלד  Skeleton
previous records


גבענית שונת-גביעים
Plesiastrea versipora
(Lamarck, 1816(
,pumv tuew vush-pmhph

Photo:JEN Veron (Madagascar) Photo:I. Ben-Tov (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
*Confirmed for  Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000