מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
 Family Plesiastreidae Dai & Horng, 2009  משפחת גבעניתיים 

Genus Plesiastrea הסוג גבענית
  FAVIIDAE
  קודם היה שייך למשפחת
לגבענית פוליפים בולטים, הדומים לאלה של הסוג הקודם. גם אלה, התרבותם האל-מינית היא
חוץ-זרועית. המושבות קטנות ונוטות להוות כיסוי למצע. מין אחד נחשב על ידי המומחים לאלמוגן
 דף ירוק מציין סוגים שזיהויים מיטבית - שמות שהשתנו מצוינים באדום

A. species recorded from North Red Sea and / or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General view - מבט כללי חי   alive 
שלד  Skeleton
previous records


גבענית שונת-גביעים
Plesiastrea versipora
(Lamarck, 1816)
תפוצה אוק' הודי-פציפי


Photo:JEN Veron (Madagascar) Photo:I. Ben-Tov (Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
*Confirmed for  Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000