מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Merulinidae Verrill, 1865 משפחת אלמוגניים

GenusTrachyphyllia
  סוג שובל-שמלה 

 Trachyphyllia
 
מקודם חולן

במשפחה ובסוג רק מין אחד. מושבה שאיננה מאוחה, אלא מונחת על החול חופשית. הפוליפים מסודרים בשקעים מפותלים
שהגבולות בין פוליפים סמוכים לא ברורים תמיד

Only one genus and one species for this family. The colony is free-living, with several corallites in a flabello-meandroid type colony.


 species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע  In nature
חי Alive
שלד Skeleton
Previously reported*
שובל-שמלה מפותל
Trachyphyllia geoffroyi
(Audouin, 1823)
ההפך ממשמעות שמה המדעי - הפוליפים
שטוחים ולא-מעמיקים. חי על חול בעומק בד"כ
תפוצה אוק' הודי-פציפי וים סוף
Accepted by WoRMS
Photo:G. Allen (Indonesia)
Bkgr: JEN Veron (Philippines)
Photo: J. Dafni (Eilat CW)
Photo: JEN Veron
* confirmed for Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000