אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Subergorgiidae משפחת מניפתניים

במשפחה זו אלמוגים דמויי-גורגוניות הנבדלים מגורגוניות
בעלי ציר שלד מרכזי ואיחוי מחטי השלד. סוג אחד באזורנו

הערה: קבוצת הגורגונאים זכתה למיון לאחרונה, על ידי
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224.
הסיווג דלדהלן מבוסס על סימני מיון ואיורים בעבודה זו
הזיהוי איננו ודאי


General View מראה כללי
Small colony  מושבה קטנה
פרטים , מחטי שלד    Detail
 Previously reported by:

מניפן
Subergorgia Gray, 1857
אלמוג צבעוני (אדום לרוב). צבע הפוליפים לבן
Growth forms as fans or bushes with free
branches.Sclerites of coenencyme tuberculate
 spindeles and double heads.Color ochre
 to dark red. Sclerites yellowish to red.
2 species in our Region
S. suberosa (Pallas, 1766)
S. rubra Thompson, 1905
Accepted by WoRMS
Photo: K. Fabricius (GBR)
Photo: M. Grasshoff Photo: M. Grasshoff
M. Grasshoff (2000)

מניפתן ענק
Annella  Gray, 1858
מושבות ענקיות של אלמוג חום-ורוד
=Subergorgia  שם ישן
Fans with branches closely
 anastomouse as
a network.Color in life yellowish, rarely red.
2 species in our Region
A. reticulata (Ellis & Solander, 1786) - Eilat
A. mollis (Nutiing, 1910) - Mainly Sinai     
last one known also as Subergorgia hicksoni
Accepted by WoRMS
for differences see below
Photo: N. Harel (Sinai, Eilat)
Photo: R. Koslevsky
Photo:I. Ben-Tov (Eilat)
M. Grasshoff (2000)Grasshoff M. (2000) Gorgonians of the Sinai coast.  CFS 224 1-125 Frankfurt, Germany