מיון סרטנים על פי משפחות
‏‏Order Eucarida סידרת סרטנים אמיתיים
Sub-order Brachyura תת-סידרת קצרי בטן
מיון על פי משפחות
Family Grapsidae משפחת שישניים
סרטנים קצרי-בטן כהים החיים לרוב על קו המים בחופים סלעיים    
Dark colored crabs of the rocky intertidal zone.

שישן הקווים
Grapsus albolineatus

Latreille, in Milbert, 1812
or
Grapsus tenuicrustatus
(Herbst, 1783)
בית גידול: תחום הכרית הסלעי
Habitat: Rocky shore
  Photo: J. Dafni (Eilat) Det: J.Dafni /after Vine, 1986


שישן גרגרי
Grapsus granulosus

A. Milne-Edwards, 1853


בית גידול: תחום הכרית הסלעי
Habitat: Rocky shore
Photo: H. Roberts, UAEmirates
Det: J.Dafni /after Vine, 1986
שישן מגובשש
Plagusia tuberculata

Lamarck, 1818


בית גידול: תחום הכרית הסלעי
Habitat: Rocky shore
Photo: L. Fishelson
Det: J.Dafni /after Vine, 1986
שישן מצוי
Common rock crab

Metopograpsus messor

(Forskal, 1775)
Common נפוץ
בית גידול: תחום הכרית הסלעי
Habitat: Rocky shore
Photo: H. Roberts (Emirates)   |   Photo: J. Dafni (Eilat)
Det: J.Dafni /after Vine, 1986
שישן המנגרוב
Mangrove rock crab

Metopograpsus thukuhar

(Owen, 1839)
Rare
בית גידול: שורשי אוויר של מנגרובים
Habitat: Mangrove aerial roots
       Photo:  J. Dafni (Sinai)      |      J. Poupin (Indo-Pacific)
Det: J.Dafni /after Vine, 1986
שישן קטן
Pachygrapsus minutus
A. Milne-Edwards, 1873
common  נפוץ
Photo: University of Guam              |            J. Dafni (Eilat             
Det: J.Dafni /after Vine 1986